Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại Mỏ Cày Nam

28/05/2023 - 17:47

BDK - Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy do Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thảo làm trưởng đoàn vừa kiểm tra tình hình triển khai và kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” tại Đảng ủy xã An Định và Ban Dân vận Huyện ủy Mỏ Cày Nam.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thảo phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thảo phát biểu tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, Đảng ủy xã An Định và Ban Dân vận Huyện ủy Mỏ Cày Nam đã tham mưu cấp ủy cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết số 25-NQ/TW bằng chương trình hành động, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị, trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhận thức của hệ thống chính trị về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới được nâng lên, xác định đúng mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 28-CT/TU để triển khai thực hiện. Từ đó, công tác dân vận được cấp ủy tăng cường và đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thảo đề nghị Đảng ủy xã An Định, Ban Dân vận Huyện ủy Mỏ Cày Nam chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chương trình hành động số 28-CT/TU theo Kế hoạch của Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, nhất là phong trào thi đua thi đua “Đồng khởi mới”, thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng xã nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiếu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN