Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện công tác pháp chế tại Sở Tài nguyên và Môi trường

15/09/2022 - 12:38

BDK.VN - Sáng 15-9-2022, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do Trưởng ban Nguyễn Văn Tân làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tân phát biểu tại buổi giám sát.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tân phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo với đoàn giám sát về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua. Theo đó, do chức năng quản lý về tài nguyên và môi trường rộng, nhiều lĩnh vực, trong đó có một số lĩnh vực nhạy cảm như: Đất đai, môi trường, khoáng sản, đã tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày của người dân nên việc phát sinh đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh xảy ra nhiều hơn so với nhiều đơn vị khác. Việc tố cáo nặc danh tuy có giảm nhưng vẫn còn thường xuyên xảy ra.

Đơn vị đã tiếp nhận 115 đơn, số được phân loại, xử lý là 115 đơn, trong đó khiếu nại 38 đơn, tố cáo 16 đơn, kiến nghị, phản ảnh 58 đơn, tranh chấp 3 đơn….Số được thụ lý giải quyết 3 đơn, hướng dẫn chuyển các cơ quan có thẩm quyền 20 đơn, lưu theo dõi 7 đơn. Sở cũng đã thực hiện số hóa hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 696 hồ sơ, đang tiếp tục thực hiện trong năm 2022 là 260 hồ sơ.

Qua báo cáo, ý kiến góp ý của đoàn giám sát, Trưởng ban Pháp chế HĐND Nguyễn Văn Tân ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung yêu cầu của đoàn giám sát đặt ra. Tại buổi làm việc có nhiều ý kiến góp ý bổ sung, giải trình của các phòng ban sở và của đoàn giám sát đã làm rõ thêm nhiều vấn đề trọng tâm đặt ra, nhất là trong khâu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Sở đã thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết rất căn cơ, bài bản. Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên phải tạm dừng thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo dẫn đến một số vụ việc phải gia hạn thời gian giải quyết. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất với các giải pháp mà sở đưa ra. Trong đó, lưu ý cần tập trung tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác này theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cơ quan, cá nhân trong tiếp công dân. Qua tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng làm công tác tiếp dân, nhất là trang bị đầy đủ trang thiết bị về công nghệ thông tin.

                                                                                Tin, ảnh: Nguyễn Linh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN