Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát thực hiện Đề án thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội năm 2022

09/09/2022 - 11:17

BDK - Ngày 8-9-2022, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Đề án thí điểm về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022 đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Huỳnh Văn Cuộn chủ trì buổi làm việc.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về các công việc đã thực hiện.

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về các công việc đã thực hiện.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến cuối tháng 6-2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 3.651 lượt hộ cận nghèo, 2.589 lượt hộ nghèo, 1.769 lượt hộ mới thoát nghèo, 2.392 lượt hộ hoạt động kinh tế vùng khó khăn. Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho 13.370 hộ vay chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường, 735 lượt hộ vay chương trình học sinh - sinh viên; 5.510 lượt hộ vay Quỹ quốc gia về việc làm. Tổng kinh phí 964,5 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2022, đã vận động 7,97 tỷ đồng hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 100% nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo) và thực hiện các chính sách khác, với tổng kinh phí hơn 47,5 tỷ đồng.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Huỳnh Văn Cuộn cho rằng: Cần nâng cao công tác tuyên truyền, mô hình nào hiệu quả thì nhân rộng ra, chú ý hướng dẫn người dân sản xuất theo tiêu chuẩn sạch. Ngành lao động phối hợp huy động tốt nguồn lực mua BHYT cho hộ cận nghèo.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN