Bến Tre ban hành Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

15/06/2021 - 16:32

BDK.VN - UBND tỉnh Bến Tre vừa có quyết định 1304, ngày 11-6-2021 về ban hành Đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đề án này, đến hết năm 2025, toàn tỉnh trồng được 10 triệu cây xanh. Trong đó có 8,208 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị, vùng nông thôn và 1,792 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ và rừng trồng sản xuất nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng tỉnh Bến Tre “xanh - sạch - đẹp”, phát triển bền vững.

Tổng kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2021 - 2025 ước tính gần 167 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa và lồng ghép thông qua các chương trình, dự án đầu tư công giai đoạn này; ngoài ra có sử dụng một phần ngân sách địa phương cho hỗ trợ cây giống, công tác triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, đánh giá…

Trung Trí

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN