Bí thư Tỉnh ủy và đoàn kiểm tra 374 làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành

25/05/2022 - 16:34

BDK.VN - Sáng 25-5-2022, đoàn kiểm tra 374 của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Châu Thành về tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của cấp ủy.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi kiểm tra.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại buổi kiểm tra.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó bí thư Thường trực Huỳnh Thanh Tuấn cho biết: Ngay sau khi tiếp thu kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện quy chế bảo đảm tính nghiêm túc. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn bám nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể và sự đoàn kết thống nhất; chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được nâng cao.

Với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, huyện đã quyết tâm lãnh đạo phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tập trung. Đến nay, huyện đã kết nạp 39/60 đảng viên, tỷ lệ 65%. Triển khai xây dựng 14 chi bộ ấp, khu phố đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện năm 2022. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai sớm; công tác dân vận được tập trung thực hiện, nhất là tập trung vận động giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tập trung thực hiện.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đại biểu đoàn trao đổi làm rõ một số vấn đề xoay quanh quá trình quán triệt, triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; tình hình đảng viên vi phạm có chiều hướng tăng, việc tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy; việc thực hiện quy chế làm việc …

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi kiểm tra.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận sự nỗ lực và phấn đấu của Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy Châu Thành trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Về giải pháp trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các đồng chí trong cấp ủy, người đứng đầu nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo trong Đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Tiếp tục nắm vững các quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện cần cụ thể hóa triển khai thành những công việc cụ thể trong Đảng bộ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW. 

Ban Thường vụ Huyện ủy nghiên cứu lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới” gắn với thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy năm 2022. Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, lan tỏa mạnh mẽ, thực chất phương châm Nghị quyết Tỉnh ủy tạo sự “đồng thuận” quyết tâm bứt phá thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết bằng những giải pháp cụ thể theo hướng phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về lĩnh vực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đảm bảo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 đúng tiến độ. Nghiên cứu, phối hợp với Sở Giao thông vận tải đề xuất phương án kết nối đồng bộ tuyến giao thông trên quốc lộ 57 nối Chợ Lách - Châu Thành, cầu Rạch Miễu. Quan tâm phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa.

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện hiệu quả đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát, tự soi, tự sửa, phát hiện sớm vấn đề để chấn chỉnh, phòng ngừa.

Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, có hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, công tác cải cách tư pháp, chăm lo cuộc sống bình yên cho người dân. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt quy chế làm việc.

“Bí thư Huyện ủy cần phát huy vai trò, trách nhiệm, có giải pháp khắc phục những hạn chế của tập thể, cá nhân; lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện các nội dung nêu trên. Đề cao trách nhiệm nêu gương; tăng cường đoàn kết nội bộ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo quy chế làm việc. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chủ đề năm 2022 và thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đặt ra theo Nghị quyết Huyện ủy. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định của Tỉnh ủy về tiếp công dân”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ lưu ý.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN