Bình Đại: Nhiều giải pháp đảm bảo “mục tiêu kép”

12/07/2021 - 06:05

BDK - Làm thế nào để đảm bảo song hành hai mục tiêu quan trọng là vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Bình Đại quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều giải pháp hiệu quả.

Nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Đại.

Nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Đại.

Phát triển toàn diện

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình sâu đầu đen tấn công trên cây dừa, gây thiệt hại hơn 45ha tại 2 xã Phú Long, Định Trung và các xã lân cận. Tình hình hạn mặn, dịch Covid-19 bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân. Trước tình hình trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các đoàn thể chính trị - xã hội vào cuộc quyết liệt nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Huyện ủy trong năm 2021; đồng thời ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trên địa bàn huyện.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục triển khai thực hiện với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, liên kết tạo giá trị gia tăng. Phong trào “Đưa cây màu xuống chân ruộng”, “Cải tạo vườn tạp, tận dụng đất bìa chéo trồng cỏ nuôi bò và dê” tại các xã tiểu vùng I và II tiếp tục được đẩy mạnh, đã chuyển đổi hơn 18ha, đến nay đạt hơn 655ha. Diện tích dừa hơn 7.600ha, cây ăn trái hơn 2.400ha. Đàn bò hiện có gần 11 ngàn con, đàn dê với hơn 12,1 ngàn con… đều tăng so với cùng kỳ. Diện tích nuôi thủy sản đạt 15.851ha, trong đó, có 1.820ha nuôi thâm canh và bán thâm canh, tăng so với cùng kỳ. Hoạt động đánh bắt thủy sản với đoàn tàu 1.183 chiếc, trong đó có 595 chiếc đánh bắt xa bờ, sản lượng khai thác đạt hơn 43 ngàn tấn.

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, trên địa bàn huyện phát triển mới 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh với vốn đầu tư hơn 28 tỷ đồng, nâng tổng số toàn huyện hiện có 431 cơ sở sản xuất, kinh doanh, với tổng vốn đầu tư hơn 330 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 2,3 ngàn lao động. Thương mại - dịch vụ có 210 hộ đăng ký mới, nâng tổng số toàn huyện có 4.156 cơ sở, với tổng vốn đầu tư hơn 757 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 7 ngàn lao động.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo được quan tâm. 6 tháng đầu năm, bằng các nguồn vận động từ các đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài huyện, đã xây dựng và bàn giao 35 căn nhà tình thương; tư vấn và giải quyết việc làm mới cho hơn 930 lao động, trong đó, có 38 người tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đã triển khai thực hiện 85 công trình dân sinh, hạ tầng nông thôn phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị ở các xã.

Thực hiện Nghị quyết năm 2021

Trong 13 chỉ tiêu theo Nghị quyết của Huyện ủy đề ra năm 2021 thì có 10 chỉ tiêu được triển khai thực hiện đạt khá và vượt, chỉ có 3 chỉ tiêu đạt thấp.

6 tháng cuối năm 2021, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản và sâu đầu đen hại dừa… Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; quan tâm công tác phòng chống hạn mặn, tuân thủ nghiêm lịch thả nuôi tôm biển và bảo vệ an toàn môi trường vùng nuôi.

 Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút mọi nguồn lực đầu tư vào Cụm công nghiệp Bình Thới, Khu công nghiệp Phú Thuận, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong tình hình dịch Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Quan tâm hơn nữa và chăm sóc tốt nhất sức khỏe của người dân với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về phòng chống dịch Covid-19.

Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phải nêu gương, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo và chủ động đề xuất giải pháp kịp thời, sát với tình hình từng thời điểm tại địa phương, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm, đảm bảo “mục tiêu kép” của huyện đề ra.

Bài, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN