Bỏ phiếu đề nghị An Phú Trung và Mỹ Chánh đạt chuẩn nông thôn mới

07/10/2019 - 19:05

Đại biểu bỏ phiếu

Đại biểu bỏ phiếu.

Chiều 7-10-2019, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri tổ chức hội nghị lấy ý kiến và bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 2 xã An Phú Trung và Mỹ Chánh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng NTM và báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây NTM của 2 xã An Phú Trung và Mỹ Chánh.

Theo kết quả thẩm tra, tính đến thời điểm tháng 9-2019, cả 2 xã An Phú Trung và Mỹ Chánh cơ bản đạt 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM. Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, có 100% người dân ở 2 xã nhất trí.

Tại hội nghị, 60/60 thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đồng ý công nhận 2 xã An Phú Trung và Mỹ Chánh đạt chuẩn xã NTM.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ba Tri Dương Minh Tùng nhấn mạnh,  Ban Chỉ đạo huyện sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, kiểm tra, công nhận 2 xã An Phú Trung và Mỹ Chánh đạt chuẩn xã NTM trong năm 2019.

Sau khi 2 xã Mỹ Chánh và An Phú Trung được công nhận đạt chuẩn NTM, huyện Ba Tri sẽ có 7 xã NTM. Các xã còn lại đều đạt trên 10 tiêu chí, phấn đấu đến 2020, huyện xây dựng đạt 2 xã NTM, nâng toàn huyện có 9 xã NTM, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Tin, ảnh: Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN