Bố trí nguồn vốn vay giúp hộ gia đình khó khăn xây bể chứa nước ngọt

25/02/2021 - 21:29

BDK - Cử tri xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh bố trí nguồn vốn vay theo Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn để giúp hộ gia đình khó khăn xây bể chứa nước ngọt.

- UBND tỉnh trả lời:Ngân hàng CSXH Vhi nhánh tỉnh thực hiện cho vay Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành ngân hàng. Hàng năm, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh xây dựng kế hoạch tín dụng trên cơ sở nhu cầu vốn thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, nguồn vốn này Trung ương phân bổ về cho địa phương còn rất hạn chế. Cụ thể, năm 2020, Trung ương phân bổ vốn  cho toàn tỉnh là 65 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, tỉnh tiến hành phân bổ về 9 huyện thành phố, bình quân mỗi đơn vị được phân bổ khoảng 7,2 tỷ đồng; trong đó, huyện Mỏ Cày Bắc được giao là 7,2 tỷ đồng, bình quân mỗi xã khoảng 600 triệu đồng. Với nguồn vốn đó, địa phương chỉ giải quyết được khoảng 50 - 60 hộ vay để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, không đủ đáp ứng nhu cầu của hộ vay trên địa bàn.

Để tháo gỡ khó khăn trong điều kiện nguồn vốn thiếu hụt như hiện nay, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh phối hợp với các xã tích cực thu hồi vốn quay vòng; đồng thời, thực hiện bình xét để cho vay, trong đó ưu tiên đối với các hộ khó khăn có nhu cầu cấp thiết nhất, các hộ không đủ khả năng về tài chính để xây dựng công trình nước sạch hay mua sắm dụng cụ trữ nước ngọt, tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu vay nhưng chưa được tiếp nhận nguồn vốn này.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN