Bước chuyển mới ở một huyện vùng ven biển

02/04/2012 - 08:12

Đảng và Nhà nước ta đã xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những điều kiện tiên quyết phát huy nguồn lực con người. Vì vậy, chất lượng giáo dục muốn đi lên thì hơn ai hết, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải thể hiện được vai trò nòng cốt đi đầu. Trong năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Thạnh Phú đã có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này với những kết quả đáng ghi nhận.

Trên cơ sở Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngành đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cũng như lương tâm nhà giáo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành. Các buổi học tập quán triệt nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo, nhất là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã giúp cán bộ, giáo viên thấy được vị trí, vai trò của mình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu của xã hội. Ngoài ra, ngành cũng rất chú trọng đến công tác phân công, bố trí đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Để đánh giá đúng thực chất đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, hàng năm, Phòng GD&ĐT tổ chức rà soát, phối hợp với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng giảng dạy, năng lực quản lý của từng cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Trên cơ sở đó, Phòng tiến hành quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn giáo viên, bố trí lại, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho từng cán bộ, giáo viên. Ngành chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cử cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giảng dạy, xem đây là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để thực hiện thành công Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, thông qua công tác thanh tra giáo dục hàng năm, ngành GD&ĐT huyện thường xuyên tổ chức đánh giá trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý để kịp thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuẩn hóa kiến thức cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, bố trí sắp xếp lại cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời giải quyết chính sách cho một số giáo viên chưa đạt chuẩn, mạnh dạn bãi nhiệm các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không đủ năng lực quản lý so với yêu cầu. Ngoài ra, công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, giáo viên được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng giảng dạy của ngành. Nhờ vậy, đội ngũ giáo viên được nâng lên cả về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học ngày càng tốt hơn. Trong thời gian qua, ngành đã bổ nhiệm 54 hiệu trưởng (trong đó có 29 đồng chí được bổ nhiệm mới), bổ nhiệm 44 phó hiệu trưởng (trong đó có 37 đồng chí bổ nhiệm mới); thay đổi 2 trưởng phòng; bổ sung 2 phó trưởng phòng. Có 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn chuyên môn, trong đó 91,8% đạt trình độ trên chuẩn; 91,8% đã qua lớp quản lý giáo dục, 45,9% cán bộ quản lý có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Hiện 100% giáo viên mầm non đạt chuẩn, trong đó có 62,3% trên chuẩn; 100% giáo viên tiểu học và THCS đạt chuẩn (trong đó, 75,1% giáo viên tiểu học đạt trình độ trên chuẩn; 61% giáo viên THCS có trình độ trên chuẩn). Công  tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên cũng được các cấp ủy quan tâm. Tỷ lệ đảng viên trong giáo viên hiện nay đạt 46%.

Mặc dù đạt được những kết quả đáng biểu dương nhưng ngành GD&ĐT huyện Thạnh Phú vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Một bộ phận cán bộ, giáo viên dù được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn quy định nhưng trình độ nghề nghiệp thực chất vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục. Một số giáo viên dạy nhạc, họa, thể dục tại các trường tiểu học phần lớn chưa qua đào tạo chính quy, dẫn đến chất lượng giảng dạy chưa cao. Phần lớn giáo viên dạy tại các trường THCS đều từ các huyện khác đến công tác, cuộc sống khó khăn nên chưa thật sự yên tâm trong công tác. Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ thấp.

Từ thực tế trên, Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Phú đã đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2015 là: Tiếp tục điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn huyện; bổ sung quy hoạch cán bộ giáo dục, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ quản lý cho phù hợp với thực tế. Ban giám hiệu các trường tiếp tục quán triệt thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung trong ngành giáo dục gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của nhà trường, nâng cao tinh thần đạo đức nghề nghiệp; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phát triển đảng viên trong ngành giáo dục, phấn đấu đến năm 2015 đạt 50% theo nghị quyết đề ra.        

P.TUYẾT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN