Các Ban HĐND tỉnh họp thẩm tra tài liệu trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

24/11/2022 - 17:08

BDK.VN - Sáng 24-11-2022, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức họp thống nhất báo cáo thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 7.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tài liệu kỳ họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra tài liệu kỳ họp.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Tiệu dự họp tại Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê dự tại Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Tham dự còn có đại diện các sở ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan, đơn vị đã trình bày báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết do cơ quan mình chủ trì soạn thảo. Các thành viên đã nêu ý kiến, quan điểm và đánh giá về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quá trình xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết của các cơ quan. 

Nhìn chung, các thành viên đã cơ bản nhất trí với các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh. Một số nội dung cần xem xét, cân nhắc, các ban đã trực tiếp trao đổi với các ngành trong quá trình thẩm tra và đã được các ngành tiếp thu chỉnh sửa vào báo cáo. Đồng thời, cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo cùng nghiên cứu, trao đổi, thống nhất thực hiện một số công việc cần thiết; điều chỉnh một số nội dung để hoàn thiện các đề án, dự thảo nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh. 

 Trên cơ sở kết quả thẩm tra của các Ban, HĐND tỉnh sẽ hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra trước khi trình ra Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN