Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

10/02/2020 - 06:45

BDK - Tỉnh chọn năm 2020 là năm “Bứt phá về đích”, hướng đến đạt các chỉ tiêu cho giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục đưa Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp (KN) và phát triển doanh nghiệp (DN) đi vào thực chất; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tích cực hỗ trợ DN nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp của tỉnh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp của tỉnh.

Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Năm 2019, bên cạnh tập trung công tác phát triển DN, Bến Tre đã triển khai nhiều giải pháp, ban hành các chủ trương, cơ chế chính sách, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đã được cải thiện, trong đó, Chỉ số PCI đứng trong top 5 của cả nước 3 năm liên tục.

Cùng với đó là việc ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư kinh doanh. Nổi bật là Quyết định số 10 ngày 1-3-2019 về việc quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh và xây dựng Đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 được HĐND tỉnh thông qua vào cuối năm 2019.

Thực hiện mục tiêu xây dựng Bến Tre trở thành “địa phương KN” - kiến tạo một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, lấy DN là đối tượng phục vụ theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Chính phủ, đã xuất hiện nhiều mô hình đối thoại DN hiệu quả.

Ở cấp tỉnh tổ chức tốt mỗi năm 4 cuộc họp mặt/đối thoại; mô hình “Cà phê DN” hàng tháng đã thu hút ngày càng đông đảo các DN, doanh nhân tham dự và chia sẻ, đề xuất và góp ý cho tỉnh.

Ở cấp huyện, nhiều địa phương làm tốt công tác hỗ trợ DN thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi, điển hình như mô hình “Hội quán cà phê KN” của Mỏ Cày Bắc. Qua đó, nhiều khó khăn, vướng mắc của các DN được lãnh đạo tỉnh, địa phương lắng nghe và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng DN tỉnh phát triển ổn định, bền vững. Bên cạnh các diễn đàn đối thoại, họp mặt DN, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư, DN thông qua Tổ dịch vụ công đặt tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và KN (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), kéo giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho nhà đầu tư, DN…

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ ngày 1-1-2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thiện cải môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai nhằm tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, củng cố niềm tin của DN đối với bộ máy quản lý hành chính của chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông triển khai kế hoạch thực hiện phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt chữ ký số và gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước; sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cung cấp trực tuyến ít nhất 30% TTHC đạt mức độ 3 và 5 TTHC đạt mức độ 4, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 20% trở lên. Triển khai dự án “Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phát triển chính quyền điện tử tỉnh (giai đoạn 1)”. Xây dựng Đề án nâng cấp hạ tầng thông tin và truyền thông đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, công bố công khai các TTHC, biểu mẫu trên website để các DN có thể tải về, điền thông tin theo yêu cầu.

Sở Nội vụ định kỳ tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng và phản hồi của cá nhân, tổ chức, DN đối với bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại các cơ quan đầu mối giải quyết TTHC; tăng cường củng cố, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy các cấp theo lộ trình đề ra.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy hoạch; tổ chức triển khai hiệu quả chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận để kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp…

Trong năm 2019, tỉnh đã vận động, hỗ trợ 56 hộ kinh doanh chuyển lên DN và đã giải ngân kinh phí hỗ trợ 119 triệu đồng cho 34 hộ kinh doanh chuyển lên DN; phát triển mới 105 DN KN. Các DN KN quy mô vốn tuy nhỏ, nhưng hoạt động tương đối ổn định và thị trường ngày càng mở rộng. Thực hiện giới thiệu 66 dự án KN tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại và đã giải ngân 9 dự án với số tiền 7,58 tỷ đồng. Đến nay, đã có 4.532 DN, với vốn đăng ký 39.329 tỷ đồng. Hàng năm, các DN trong tỉnh đóng góp khoảng 40% giá trị tổng sản phẩm (GRDP), trên 50% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho trên 20 ngàn lao động.

Bài, ảnh: Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN