Công bố 3 quy hoạch trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất muối

07/03/2013 - 15:18

Ngày 7-3-2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức công bố các quy hoạch về phát triển chăn nuôi và giết mổ; Chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2020; Vùng phát triển cây ăn quả đặc sản an toàn đến năm 2020; Phát triển sản xuất muối tỉnh Bến Tre đến năm 2020.

Quy hoạch muối liên quan đến 2 huyện Ba Tri và Bình Đại; Quy hoạch cây ăn trái liên quan đến 6 huyện, thành phố; Quy hoạch chăn nuôi liên quan đến 9 huyện, thành phố. Theo bà Phan Thị Thu Sương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố cần triển khai ngay các quy hoạch trên địa bàn, để các đối tượng có liên quan trực tiếp (người chăn nuôi, chủ trang trại, chủ các lò giết mổ, diêm dân, người trồng trọt…) biết, thực hiện.

C. TR

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN