Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre: Xây dựng mô hình “Xanh, sạch, đẹp và phòng chống tội phạm”

21/01/2019 - 07:09

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre có trụ sở làm việc độc lập và các đội chuyên quản đóng trên địa bàn TP. Bến Tre, nơi làm việc và thời gian lao động của công nhân công ty có đặc thù riêng là phân tán khắp địa bàn thành phố và thời gian lao động hầu như rải đều trong ngày. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, tố giác các loại tội phạm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Chỉnh trang đô thị.

Chỉnh trang đô thị.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Hàng tháng kết hợp với việc họp tổ công đoàn và đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc, công ty đã triển khai đầy đủ cho toàn thể cán bộ, công nhân lao động (CB, CNLĐ) trong cơ quan hiểu rõ nội dung các văn bản, quy định về an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm và phòng chống tham nhũng để từng CB, CNLĐ thực hiện tốt và vận động gia đình, nhân dân địa phương nơi cơ quan đóng trụ sở cùng chấp hành và thực hiện.

Nội dung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho CB, CNLĐ cũng như gia đình vững vàng trước mọi cám dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu, không để liên quan các hành vi xấu, các tệ nạn xã hội tiêu cực, vi phạm nội quy, kỷ luật lao động của cơ quan; tuyên truyền, vận động CB, CNLĐ gương mẫu tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 100% gia đình CB, CNLĐ được công nhận gia đình văn hóa.

Tổ chức hướng dẫn cho CB, CNLĐ thực hiện tốt quy định của các cấp và nội quy của cơ quan. Có nội quy và phương án phòng cháy, chữa cháy (PCCC), không vi phạm các quy định an toàn về PCCC, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động. Đảng ủy, Ban tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh công ty thường xuyên phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở người lao động thực hiện tốt việc đảm bảo ANTT, an toàn cơ quan, phát huy vai trò, hiệu quả rộng khắp trong công ty, quyết tâm không để xảy ra tình trạng mất ANTT, tệ nạn xã hội, sự phá hoại của các loại tội phạm, giữ vững sự phát triển ổn định của công ty, an ninh trên địa bàn.

Các mô hình điển hình

Năm 2017, công ty đã thành lập mô hình “Môi trường xanh, sạch đẹp và phòng chống tội phạm”; năm 2018, mô hình đi vào hoạt động. Hàng tháng, công ty kết hợp với họp tổ công đoàn công ty thường xuyên nhắc nhở CNLĐ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của bản thân và của công ty. Kịp thời phát hiện, tố giác và góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong cán bộ và công nhân viên của công ty. Phối hợp với Công an Phường 1 xây dựng quy chế phối hợp bảo vệ ANTT giữa lực lượng bảo vệ cơ quan công ty với công an, quân sự phường. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh trong việc xây dựng các quy chế, phương án chuyên ngành như: phương án PCCC, huấn luyện PCCC. Công ty thực hiện tốt các hướng dẫn của Phòng An ninh kinh tế trong công tác đăng ký và báo cáo chấm điểm phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và cơ quan an toàn về ANTT hàng năm. Công tác xây dựng lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đã phân công 2 bảo vệ bán chuyên trách đã hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ do Công an tỉnh tổ chức để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trụ sở công ty 24/24.

Tiểu đội Tự vệ công ty được thành lập gồm 11 lực lượng, tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện do Thành Đội TP. Bến Tre tổ chức. Đội PCCC công ty hàng năm được huấn luyện theo quy định là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC tại công ty. Trong năm 2018, mô hình “Môi trường xanh, sạch, đẹp và phòng chống tội phạm” đã đi vào hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; tích cực phát hiện, tố giác và góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tai nạn, tệ nạn xã hội cho cán bộ, công nhân viên của công ty và người dân.

Theo Phó tổng giám đốc công ty Nguyễn Tấn Vũ, năm 2018, đơn vị không để xảy ra hiện tượng sai phạm, tiêu cực gây thất thoát, lãng phí, không có mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ. Hàng năm, 100% viên chức, người lao động nghiêm túc thực hiện ký cam kết với công ty về thực hiện các cuộc vận động đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng cơ quan an toàn, gia đình văn hóa với các nội dung: không vi phạm pháp luật, tích cực phát hiện và tố giác các loại tội phạm, thực hiện quy định về an toàn PCCC, giáo dục con cái không tham gia tệ nạn xã hội, không vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nơi công sở cũng như nơi cư trú. 

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT và công tác đảm bảo ANTT ở cơ quan. Nâng cao ý thức cảnh giác cho viên chức và người lao động, kịp thời phát hiện các phần tử xấu có thể gây mất an toàn về ANTT ở cơ quan và địa phương. Phối hợp tốt với nhân dân, chính quyền địa phương và tham gia đầy đủ các phong trào bảo vệ ANTT do địa phương tổ chức. Thường xuyên nhắc nhở người lao động thực hiện tốt mô hình “Xanh, sạch, đẹp và phòng chống tội phạm”, thực hiện công tác sơ kết hoạt động mô hình, từng bước gắn mô hình với hoạt động của công ty để giữ thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ năm 2018.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích