Cựu cán bộ Đoàn đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

28/05/2012 - 07:48

Tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2012-2017, ngày 26-5-2012, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Tiểu ban văn kiện Đại hội cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp văn kiện từ lãnh đạo các Ban Đảng của tỉnh, các đồng chí cựu cán bộ Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ.

Ông Phạm Hữu Thừa, ông Đặng Quốc Tuấn, ông Hồ Vĩnh Sang - nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn, ông Nguyễn Thái Xây -nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, ông Lê Văn Quyền - nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cùng nhiều cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ tham dự.

Các ý kiến đóng góp tập trung vào các phần như: Bố cục văn bản; chủ đề nhiệm kỳ mới; câu từ trong văn bản; chú trọng nội dung công tác mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên, xây dựng Đoàn vững mạnh; công tác phối hợp; vấn đề xã hội hóa trong công tác thanh niên; đánh giá sâu về tình hình, thực trạng ở từng đối tượng thanh niên: trường học, quân đội, nông thôn, công nhân… Đặc biệt, cần có các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ chỉ đạo Tiểu ban văn kiện xem xét chỉnh sửa, bổ sung để hoàn chỉnh văn kiện trước khi trình Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN