Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri thành công tốt đẹp

10/07/2020 - 18:37

BDK.VN - Trong 3 ngày (8, 9 và 10-7-2020), với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 41 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết; Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, bầu Bí thư, 2 Phó bí thư, đồng chí Võ Văn Phê tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Ba Tri nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tri nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tri nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội.

Tham dự đại hội có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, nguyên Bí thư Huyện ủy Ba Tri qua các thời kỳ; cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Tri đã đạt được nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng một số vấn đề về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, đề ra mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện. Thực hiện đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn mới; khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển để phát triển du lịch gắn với chăm lo xây dựng văn hóa, con người Ba Tri đáp ứng yêu cầu mới; bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng Ba Tri trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa biển.

Đại hội thống nhất một số một vụ chủ yếu như: Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 4,08%/năm, công nghiệp tăng bình quân 13,51%/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa - dịch vụ tăng bình quân 23,51%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 90,77 triệu đồng/người/năm; mỗi năm đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 250 người; tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%; phát triển mới 500 đảng viên.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN