Đại tá Võ Hùng Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

06/08/2020 - 14:55

BDK - Sau hai ngày 5 và 6-8-2020, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã kết thúc tốt đẹp. Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cùng 150 đại biểu chính thức tham dự.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chụp ảnh với Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chụp ảnh với Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới gồm 22 đồng chí; Đại tá Võ Hùng Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. ĐH đã báo cáo kết quả phiên họp trù bị; thông qua Báo cáo chính trị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị, Đảng bộ Công an tỉnh coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao hoa chức mừng Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao hoa chức mừng Đại hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng. Đồng thời, coi trọng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Công an tỉnh theo hướng vững mạnh, xây dựng công an cấp huyện, thành phố theo hướng toàn diện, xây dựng công an các xã, phường, thị trấn theo hướng bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng lấy dân làm gốc.

“Đảng bộ Công an tỉnh cần tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, về nghiệp vụ cơ bản, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt coi trọng công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa, dự báo sát, kịp thời, thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đối với những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn” - Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN