Đảm bảo chất lượng tín dụng năm 2013

22/01/2013 - 16:58

Ngày 18-1-2013, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bến Tre đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Ông Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Năm qua, ngành ngân hành trong tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về các giải pháp tín dụng được triển khai theo hướng khuyến khích tăng trưởng hợp lý đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, chuyển dịch cơ cấu tín dụng tập trung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh (ưu tiên cho nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ). Ngành đã chủ động phối hợp với khách hàng vay để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trả nợ vốn vay, thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trong điều chỉnh lãi suất huy động vốn và cho vay. Đến cuối năm mặt bằng lãi suất huy động VND giảm từ 3 - 6%/năm, lãi suất cho vay giảm từ 5 - 9%/năm so với cuối năm 2011. Cuối năm 2012 tổng dư nợ cho vay đạt 12.927 tỷ đồng, tăng 6,9%. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 58,7%, tăng 11,2%; nợ xấu là 1,5%. Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 18,3% với 995 doanh nghiệp vừa và nhỏ còn dư nợ. Cho vay ưu đãi thực hiện khá tốt, nhất là cho vay hộ nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên, hộ sản xuất trong vùng khó khăn. Các Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục phát triển, an toàn, hiệu quả, hiện có 7 đơn vị, tăng 2 đơn vị với nguồn vốn 124 tỷ đồng, tăng 36%. Một số vấn đề nổi lên cần có giải pháp xử lý như tăng trưởng tín dụng (thấp hơn mức tăng định hướng), chủ yếu do cầu thấp hơn cung, doanh nghiệp khó khăn do hàng tồn kho, mặt bằng lãi suất vẫn còn cao, khả năng trả nợ của doanh nghiệp và hộ cá nhân giảm trong một số chi nhánh không được phép tăng trưởng tín dụng hoặc được giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Trần Anh Tuấn ghi nhận sự đóng góp của ngân hàng trong năm qua, đặc biệt, Ngân hàng  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động tự cân đối nguồn vốn, huy động hiệu quả, cho vay lãi suất thấp, sát đối tượng. Toàn ngành thực hiện công tác an sinh xã hội trên 52 tỷ đồng là điều rất đáng trân trọng. Những công việc cần tập trung trong năm 2013, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, ngân hàng cần chuyển bộ thật sự trong huy động, cho vay, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của từng chi nhánh; làm trong sạch, lành mạnh đội ngũ cán bộ nhân viên, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh lành mạnh trong hệ thống, đưa tăng trưởng tín dụng phát triển nhanh, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dịch vụ tiện ích.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích