Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

20/09/2023 - 07:15

BDK - Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.147 tổ hợp tác (THT) và 187 hợp tác xã (HTX) hoạt động trên 6 lĩnh vực: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây lắp điện 10 HTX; nông nghiệp 135 HTX; thủy sản 11 HTX; tín dụng nhân dân 8 quỹ; thương mại - dịch vụ, kinh doanh tổng hợp 11 HTX; giao thông vận tải 7 HTX; tài nguyên - môi trường 5 HTX. Tổng vốn điều lệ của các HTX là 320.270 triệu đồng.

Tham quan Hợp tác xã Bưởi da xanh Bến Tre.

Tham quan Hợp tác xã Bưởi da xanh Bến Tre.

Thành lập mới 11 hợp tác xã

Trong 9 tháng năm 2023, việc phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về vai trò, vị trí và ý nghĩa của KTTT, HTX được nâng lên. Nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX từng bước phát huy hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX theo nhu cầu của người dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới (NTM), thực hiện vùng sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị, nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh. Trong 9 tháng qua, toàn tỉnh có 11 HTX thành lập mới với 1.016 thành viên tham gia, tổng vốn điều lệ đăng ký là 3.860 triệu đồng, đạt 73,33% chỉ tiêu kế hoạch (chỉ tiêu 15 HTX). Số HTX giải thể trong 9 tháng là 3 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 187 HTX hoạt động trên 6 lĩnh vực, tổng số thành viên tham gia là 49.246 người. Tổng số THT đến nay là 1.147 tổ, với 21.274 thành viên (trong đó THT lĩnh vực nông nghiệp là 1.115 tổ, với 20.647 thành viên; lĩnh vực phi nông nghiệp là 32 tổ, với 627 thành viên). Các THT tập trung triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên kết với các doanh nghiệp, công ty lớn để tìm nguồn đầu vào và cung cấp đầu ra cho sản phẩm THT; liên hệ các cơ quan chức năng quản lý nhà nước để tranh thủ chính sách hỗ trợ cho hoạt động THT.

Liên minh HTX tỉnh tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ các HTX gặp khó khăn, ổn định các hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để liên kết cung cấp, tiêu thụ sản phẩm HTX. Thường xuyên tư vấn, hướng dẫn các HTX hoạt động yếu kém thực hiện công tác củng cố tổ chức và hoạt động HTX; 9 tháng năm 2023 đã hoàn thành việc củng cố toàn diện tổ chức và hoạt động HTX Nông nghiệp An Bình Tây, HTX Bình Minh - Bảo Thạnh, HTX Cây giống hoa kiểng Vĩnh Hòa.

Công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX thành viên và người lao động trong HTX; việc triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX như: đào tạo, bồi dưỡng; chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới; tiếp cận vốn; thành lập mới HTX; hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại các HTX; giao đất, cho thuê đất… được quan tâm thực hiện.

Tiếp tục củng cố, xây dựng hợp tác xã

Theo Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Lê Hoàng Thanh, trong 3 tháng cuối năm 2023, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX nhằm đổi mới toàn diện về nội dung, hình thức hợp tác, liên kết phù hợp với từng vùng, lĩnh vực.

Hỗ trợ các HTX mở rộng quy mô, năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả hoat động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường ổn định, liên doanh liên kết; củng cố và xây dựng các HTX hoạt động có hiệu quả, tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Phối hợp với chính quyền cấp huyện, cấp xã của huyện Ba Tri trong tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của các HTX hướng đến thành lập Liên hiệp HTX Nông nghiệp và thương mại tổng hợp Ba Tri.

Tập trung cao cho công tác tư vấn, hướng dẫn củng cố toàn diện tổ chức và hoạt động các HTX hoạt động yếu kém (HTX Nông nghiệp Sơn Đông, HTX Nuôi tôm thâm canh Vĩnh An…). Rà soát báo cáo kết quả phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương tư vấn xây dựng sản phẩm OCOP tại các địa phương, trên cơ sở đăng ký của HTX cho 20 HTX; nâng cấp 7 sản phẩm OCOP đã có của HTX (6 sản phẩm 3 sao lên 4 sao, 1 sản phẩm 4 sao lên 5 sao); xây dựng nhãn hiệu tập thể cho 24 HTX.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, gắn với hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với một số HTX theo kế hoạch; tư vấn hướng dẫn Ban kiểm soát/kiểm soát viên HTX rà soát khắc phục những sai sót trong tổ chức, trong thực hiện tốt chế độ, chính sách, pháp luật và Điều lệ HTX.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện quy trình, thủ tục giải thể dứt điểm các HTX hoạt động không hiệu quả, HTX thành lập không hoạt động và HTX ngừng hoạt động trong thời gian dài…

Bài, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN