Đẩy nhanh tiến độ Dự án ICRSL

04/06/2021 - 18:26

BDK.VN - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn vừa có buổi làm việc với ngành, đơn vị liên quan nghe báo cáo các khó khăn vướng mắc, kiến nghị trong quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch và dự toán thực hiện hợp phần sinh kế và phi công trình (Tiểu dự án 4 và 5) thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL).

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã báo cáo tiến độ thực hiện Tiểu dự án 4, 5 thuộc Dự án ICRS. Các đơn vị liên quan trình bày khó khăn, vướng mắc, kiến nghị giải pháp nhằm giải quyết tình trạng chậm tiến độ của dự án.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các hoạt động theo đúng cam kết với Ngân hàng Thế giới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung chỉ đạo quyết liệt Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư… triển khai mạnh hơn nữa các hoạt động sinh kế. Sở chủ trì giải quyết khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện, chú ý rút ngắn quy trình phê duyệt không để mất thời gian, các vấn đề chi tiêu giải ngân cần thực hiện đúng quy chế theo sổ tay hướng dẫn. Các đơn vị được giao thực hiện hoạt động sinh kế cần phát huy tinh thần trách nhiệm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, tập trung nguồn lực thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh việc thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, nhất là các đê, cống, cầu của Tiểu dự án 5; thúc đẩy tư vấn, sau hoàn thành tư vấn phải thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện ngay.

Đối với kiến nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chỉ đạo không điều chỉnh mà tập trung triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương quyết liệt, quyết tâm cao. Trong 18 tháng phải thực hiện xong các cam kết.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn sắp xếp đưa dự án vào lịch họp giao ban hàng tháng của Thường trực UBND tỉnh để đánh giá tiến độ, vì đây là dự án trọng điểm phát triển nông nghiệp nông thôn sử dụng nguồn vốn ODA.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN