Đề xuất, định hướng phát triển quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030

24/01/2021 - 14:42

BDK.VN - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh vừa chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện: Thạnh Phú, Ba Tri và Bình Đại, nghe báo cáo kết quả rà soát hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và đề xuất, định hướng phát triển quy hoạch lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu chỉ đạo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh phát biểu chỉ đạo.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh, tổng diện tích đất lâm nghiệp trong quy hoạch là 7.833,46ha, trong đó, đất đã thành rừng là 4.046,37ha, đất chưa có rừng 3.787,09ha. Phân loại theo mục sử dụng thì rừng đặc dụng 2.584,29ha, rừng phòng hộ 3.803,14ha, rừng sản xuất 1.446,03ha.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh đã báo cáo kết quả rà soát hệ thống rừng tại các huyện: Thạnh Phú, Ba Tri và Bình Đại, đồng thời đề xuất phát triển hệ thống rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030 với tổng diện tích đất lâm nghiệp sử dụng cho giai đoạn 2021 - 2030 là 7.259,98ha.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo, đề xuất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị các ngành, địa phương rà soát kỹ diện tích đất đưa vào, đưa ra khỏi quy hoạch. Ngành nông nghiệp phối hợp đưa ra cơ chế phù hợp đối với các loại rừng đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch, ngành nông nghiệp hoàn chỉnh thủ tục để trình Trung ương theo quy định.

Tin, ảnh: Trí Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN