Đến tháng 7-2022, Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre không để gây ô nhiễm môi trường

27/05/2022 - 10:48

Người dân xã Phú Hưng, TP. Bến Tre phản ánh dòng kênh Phế Binh nước bị đen. Nguyên nhân do trời mưa, nước từ Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre chảy xuống kênh, hòa vào dòng kênh Chẹt Sậy dẫn đến hồ nước ngọt Ba Lai, gây ô nhiễm.

Qua quá trình làm việc, chủ Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre đã cam kết đến tháng 7-2022 phải hoàn thành cải tạo, vận hành xử lý nước thải, không để gây ô nhiễm môi trường nước và các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt.

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre, định kỳ ít nhất 1 lần/tuần; kiểm tra việc thực hiện nội dung cam kết của chủ nhà máy. Sau tháng 7-2022, nếu chủ nhà máy không thực hiện đúng theo nội dung cam kết thì xem xét xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN