Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh

Điển hình trong học tập và làm theo lời Bác

04/05/2022 - 05:40

BDK - Nhiều năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc về triển khai thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an tỉnh, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành. Phòng Công tác đảng và công tác chính trị (CTĐ&CTCT), Công an tỉnh là một trong những tập thể điển hình đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại đơn vị.  Ảnh: H. Mộng

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại đơn vị.  Ảnh: H. Mộng

Tăng cường giáo dục lý luận chính trị

Thời gian qua, mặc dù có nhiều biến động về quân số do tinh gọn về tổ chức bộ máy nhưng với tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị đã từng bước vượt qua khó khăn, nỗ lực, phấn đấu ổn định tổ chức, đưa hoạt động của đơn vị đi vào nền nếp và có hiệu quả với phương châm, khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm”. Thượng tá Lê Văn Tiến - Trưởng phòng CTĐ&CTCT cho biết: Ban Chỉ huy và cán bộ, đảng viên đơn vị đã luôn thể hiện tinh thần quyết tâm, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể đoàn kết và linh hoạt trong công việc. Đặc biệt, luôn quan tâm quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo Bác để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho từng đồng chí, từ đó hình thành các đức tính chuẩn mực và thái độ tích cực, trách nhiệm cao với công việc, góp phần mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tham mưu Ban Giám đốc hướng dẫn, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn lực lượng nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về nhận diện, đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” nhằm xây dựng lực lượng công an có đầy đủ năng lực về chính trị và chuyên môn, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trong đó cán bộ đơn vị luôn là những người đi đầu trong thực hiện.

Đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy phát động thực hiện nhiều kế hoạch, chuyên đề trong lực lượng công an như: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”… Qua đó, các chuyên đề được triển khai thực hiện rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Hàng năm, công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của các chi bộ, đảng bộ trong công an tỉnh luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, nhận xét cụ thể, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót nhằm xây dựng các tập thể chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh trong lực lượng Công an tỉnh.

Tích cực trong công tác chuyên môn

Là đơn vị được giao thực hiện và phối hợp với các cơ quan báo, đài trong công tác tuyên truyền, hàng năm, đơn vị đã xây dựng hơn 30 phóng sự chuyên mục An ninh Bến Tre, Tiêu điểm An ninh trật tự, 100 bài chuyên trang và hơn 1.000 tin ngắn, bài viết phản ánh kết quả hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng công an các cấp, các chủ đề về cảnh báo, nâng cao cảnh giác trong phòng ngừa tội phạm cho nhân dân… Ngoài ra, để chủ động đáp ứng nhu cầu công tác trong tình hình mới, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch và bọn phản động, đơn vị đã kịp thời tham mưu Ban Giám đốc mở các lớp tập huấn công tác tuyên truyền cho đội ngũ cộng tác viên tại công an các đơn vị, địa phương để xây dựng mạng lưới cộng tác viên rộng rãi, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả hoạt động và đấu tranh, trấn áp tội phạm của công an cơ sở; đồng thời, phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, định hướng các dư luận xã hội… trên các trang mạng xã hội (Fanpage, Zalo…) do công an các đơn vị, địa phương quản lý. Qua đó, góp phần vào công tác quản lý và đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương.

Nhận xét về tập thể Phòng CTĐ&CTCT, Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đối với các mặt công tác chuyên môn, đơn vị luôn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác chính trị và đoàn thể Công an tỉnh. Tập thể cấp ủy, chỉ huy đơn vị và cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, trách nhiệm cao với công việc, đồng thời tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua do Đảng, ngành và địa phương phát động đạt nhiều thành tích đáng biểu dương, ghi nhận.

Với những nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ năm 2014 đến nay, Phòng CTĐ&CTCT đã 8 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trong đó có 4 lần được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an; nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh; Đảng bộ đơn vị đã 5 năm đạt trong sạch, vững mạnh.

Minh Tú

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN