Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh

30/03/2022 - 11:27

BDK.VN - Ngày 30-3-2022, đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022.

Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.Hùng

Giám đốc Công an tỉnh Võ Hùng Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Q.Hùng

Theo đánh giá của Đảng ủy Công an tỉnh, ngay từ đầu năm 2022, công an các cấp trong tỉnh đã quán triệt tốt chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” của Tỉnh ủy và phương châm hành động “Chủ động - nêu gương - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả” trong lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong phạm vi toàn tỉnh; tăng cường phối hợp các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương… triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương chủ động ban hành, lãnh đạo thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn phụ trách, nhất là trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; xác định và triển khai linh hoạt những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới.

Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; so với cùng kỳ năm 2021, tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm 13,86%; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt khá cao (đạt 90,21% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 80% trở lên; tăng 2,26% so với cùng kỳ); tai nạn, tệ nạn xã hội được kéo giảm; trong đó, tai nạn giao thông đường bộ được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Quốc Hùng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Quốc Hùng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị: Tập thể Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp, xuyên suốt của Tỉnh ủy; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tập thể Đảng bộ Công an tỉnh thật sự đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thách thức; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, sẵn sàng, bám sát thực tiễn tình hình, nắm chắc sự chỉ đạo, yêu cầu công việc; nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bằng nhiều hình thức thi đua gắn với chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Công an tỉnh, trong đó xác định rõ và cụ thể phương châm “Hai chân - Ba mũi”; xây dựng điển hình để phát động thi đua và nhân rộng theo phương châm “Học tập ‘điển hình’, bắt kịp ‘điển hình’, vượt qua ‘điển hình’”; rà soát, hoàn chỉnh nội dung thi đua gắn với thực tiễn của từng đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kết luận của Trung ương, nghị quyết và chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí cách mạng tiến công, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không chủ quan, thoả mãn; phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực; quan tâm lãnh đạo nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ của ngành để chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, an ninh kinh tế và phòng, chống an ninh phi truyền thống; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của nhân dân.

Đảng ủy cần quan tâm tiếp tục làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” để tuyên truyền, nhân rộng.

Quốc Hùng

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN