Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật Thanh tra

28/09/2022 - 15:38

BDK.VN - Ngày 28-9-2022, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi).

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu tại hội nghị góp ý xây dựng Luật.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu tại hội nghị góp ý xây dựng Luật.

Tham dự, có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia; Thanh tra huyện Giồng Trôm, Thanh tra TP. Bến Tre…

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) có 8 chương với 118 điều luật. Đại biểu góp ý nhiều nội dung về: Hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; hệ thống cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực; các hình thức thanh tra; trình tự, thủ tục thanh tra; Ban Thanh tra nhân dân…

Đa số đại biểu góp ý, cho rằng về hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính, nên giữ nguyên Thanh tra huyện như hiện nay. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện (Điều 31 dự thảo Luật), đại biểu đề nghị việc quản lý công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nên giao cho Văn phòng UBND cấp huyện.

Đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý góp ý xây dựng Luật.

Đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý góp ý xây dựng Luật.

Đại biểu góp ý: Luật cần quy định rõ hơn về việc thành lập Thanh tra sở (điểm c, khoản 2, Điều 2 dự thảo Luật) để mang tính thống nhất và đồng bộ trong hoạt động thanh tra. Cần tách các quy định “hoạt động kiểm tra” ra khỏi dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). Đại biểu đề nghị, Luật cần có quy định bổ sung về việc cho thanh tra viên cấp tỉnh thi nâng ngạch Thanh tra viên cao cấp (Điều 39 dự thảo Luật).

Ngoài ra, đại biểu đã góp ý các nội dung liên quan về: Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; quyền của đối tượng thanh tra; xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra…

Cùng ngày, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi).

Tham dự, có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) có 11 chương với 69 điều luật. Đại biểu góp ý nhiều vấn đề liên quan về: Giải thích từ ngữ; chính sách của nhà nước về dầu khí; nguyên tắc thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; các hành vi bị nghiêm cấm…

Đại biểu thống nhất cao với tên gọi “Luật Dầu khí”. Đại biểu đề nghị, Luật cần quy định thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác dầu khí (Điều 5 dự thảo Luật). Đề nghị bổ sung quy định “Tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động dầu khí trên biển phải đảm bảo không gây ảnh hưởng đến sinh thái biển, nguồn lợi biển…” (Điều 6 dự thảo Luật). Luật cần quy định rõ hơn quy định về bảo đảm dự thầu (Điều 25 dự thảo Luật), cụ thể là loại tiền gì để đảm bảo dự thầu…

Nhìn chung, đại biểu thống nhất cao với dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi). Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo Luật cân nhắc, quy định các điều, khoản cụ thể nhằm bảo vệ và đảm bảo môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn tài nguyên biển quý giá và có lợi cho người dân.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi cám ơn và ghi nhận ý kiến góp ý của đại biểu. Trên cơ sở này, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp ý kiến và trình Quốc hội.

Tin, ảnh: Huỳnh Đức

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN