Đoàn kiểm tra 380 tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam

18/08/2022 - 13:45

BDK.VN - Sáng 18-8-2022, Đoàn kiểm tra 380 tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện việc lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, Đề án 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của cấp ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam và đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận.

Cùng tham dự có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, các ban đảng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đối với Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ giai đoạn 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam có sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, cấp ủy địa phương tập trung, quyết tâm trong tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra hàng năm.

Đối với Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực, công tác cán bộ luôn có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; công tác đào tạo được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy. Các nội dung trong quy chế được thực hiện bảo đảm tính nhất quán, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

Bản thân đồng chí Bí thư Huyện ủy đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết, đề án, Quy chế làm việc của cấp ủy đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qua đó, đồng chí cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, đề án, từng bước đưa các nội dung trọng tâm của nghị quyết, đề án đi vào cuộc sống.

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy và bản thân đồng chí Bí thư Huyện ủy, thành viên đoàn kiểm tra góp ý một số vấn đề, như: Qua triển khai kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU; mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học đến năm 2025, 2030. Cơ chế tài chính để hỗ trợ hoạt động ở các thiết chế văn hóa cơ sở…Các ý kiến góp ý của thành viên đoàn kiểm tra đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam tiếp thu, giải trình đầy đủ, đồng thời qua đó đề xuất, kiến nghị một số vấn đề để tỉnh quan tâm, hỗ trợ thêm trong thời gian tới.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao một số mặt được của việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05 và Đề án 06 trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã thể hiện được vai trò người đứng đầu.

Hướng tới, đề nghị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 05 cũng như các nghị quyết, chương trình, đề án khác của Tỉnh ủy, đặc biệt là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Ban Thường vụ Huyện ủy cần nêu rõ hơn nhiệm vụ giải pháp trong thực hiện Đề án 06 về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực, lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển huyện thời gian tới. Thực hiện tốt cơ cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề đào tạo theo hướng mục tiêu đến năm 2025 để có kế hoạch đào tạo phù hợp, gắn với nhu cầu của xã hội.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Mỏ Cày Nam tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên đoàn kiểm tra, qua đó điều chỉnh các chương trình, kế hoạch cho phù hợp, khắc phục những thiếu sót, hạn chế để triển khai thực hiện trong thời gian tới được tốt hơn.

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN