Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận: Chưa giải ngân hết vốn bố trí năm 2019

03/11/2019 - 19:16

BDK - Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, có diện tích hơn 231ha, với tổng mức đầu tư 2.023 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các vốn khác.

Ông Nguyễn Văn Quới khảo sát vướng mắc trong triển khai dự án Khu công nghiệp Phú Thuận.

Ông Nguyễn Văn Quới khảo sát vướng mắc trong triển khai dự án Khu công nghiệp Phú Thuận.

Theo Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, kế hoạch vốn bố trí năm 2019 là 215,711 tỷ đồng (trong đó vốn từ năm 2018 kéo dài sang năm 2019 là trên 192 tỷ đồng) đã giải ngân 1,259 tỷ đồng, đạt 0,58%. Lũy kế giá trị giải ngân của dự án đạt 3,65/2.023 tỷ đồng, đạt 0,18% giá trị tổng mức đầu tư.

Nguyên nhân do dự án có tổng mức đầu tư lớn, thuộc nhóm A, nên trình tự thủ tục theo phân cấp của Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, trình Bộ Xây dựng thẩm định dự án và chờ thời gian lấy ý kiến giữa các bộ, ngành có liên quan. Gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc hạn mức phải đấu thầu nên phải tuân theo trình tự thủ tục của Luật Đấu thầu.

Việc giải ngân vốn kế hoạch năm 2019 chậm do đang thực hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm nhà cửa, vật kiến trúc để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Dự kiến đến tháng 12-2019 mới hoàn chỉnh, trình phê duyệt phương án và chi tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Với những khó khăn nêu trên, nên dự án chưa giải ngân hết vốn được bố trí trong năm 2019. Vì vậy, Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng đề nghị điều chỉnh chuyển vốn năm 2019 sang năm 2020 là 23,35 tỷ đồng để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN