Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và quy định thẩm quyền, thủ tục xử lý, kỷ luật trong tổ chức Công đoàn

20/04/2017 - 13:59

Ngày 19-4-2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC) và quy định thẩm quyền, thủ tục xử lý, kỷ luật trong tổ chức Công đoàn với sự tham dự của trưởng, phó các ban Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh, Ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ tỉnh, chủ tịch và chủ nhiệm UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở.

Theo đó, điểm mới của Điều lệ Công đoàn là UBKT tổ chức kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn. UBKT giám sát ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước. UBKT tham mưu xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm...

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Văn Quyền đề nghị, sau hội nghị, công đoàn các cấp quan tâm giải quyết đơn KNTC liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các đơn KNTC gởi đến công đoàn các cấp phải giải quyết kịp thời, đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và quy định của Tổng Liên đoàn. Đơn thư KNTC có liên quan đến đại biểu dự đại hội công đoàn cấp nào thì ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cấp đó xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn. Chỉ giải quyết các đơn KNTC liên quan đến đại biểu đại hội nhận trước 25 ngày đối với công đoàn cơ sở và 30 ngày đối với công đoàn cấp trên cơ sở trở lên trước khi diễn ra đại hội. Không giải quyết các đơn KNTC khuyết danh, nặc danh. Tổ chức thành lập bộ phận và bố trí nơi tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trước và trong quá trình tổ chức đại hội.

“Cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững quy trình giải quyết KNTC. Trong giải quyết KNTC, cán bộ làm công tác kiểm tra phải công khai, công tâm, công bằng, khách quan và trách nhiệm” - ông Lê Văn Quyền nhấn mạnh.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN