Giồng Trôm biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/05/2023 - 16:42

BDK.VN - Chiều 17-5-2023, Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức họp mặt biểu dương gương điển hình và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ huyện năm 2023 nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trao giải cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến năm 2023 “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ huyện Giồng Trôm”.

Trao giải cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến năm 2023 “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ huyện Giồng Trôm”. 

Qua 2 năm triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện Giồng Trôm có bước chuyển mới, sát hợp với tình hình thực tiễn, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, xuất hiện ngày càng nhiều những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác. Các nội dung học và làm theo Bác được triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ huyện năm 2023 diễn ra từ ngày 3-4 đến ngày 30-4-2023 với 4 tuần thi, thu hút 22.300 lượt dự thi. Cuộc thi đã góp phần tăng cường tuyên truyền những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ địa phương đến cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng; khơi dậy, phát huy tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, ý chí tự lực tự cường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Dịp này, Huyện ủy Giồng Trôm khen thưởng cho 14 tập thể, cá nhân; biểu dương 24 tập thể, cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Huyện ủy khen thưởng cho 34 tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến năm 2023 “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ huyện Giồng Trôm”.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN