Giồng Trôm sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

22/09/2023 - 18:50

BDK.VN - Chiều 21-9-2023, Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức hội nghị sơ kết về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong 9 tháng đầu năm 2023.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện Nguyễn Thị Thu Phượng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 35 huyện Nguyễn Thị Thu Phượng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. BCĐ cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng và không gian mạng. Thường xuyên nắm diễn biến tình hình địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong huyện.

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ 35 của huyện đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ 35 huyện Nguyễn Thị Thu Phượng đề nghị trong thời gian tới BCĐ 35 của huyện cần làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thực sự có hiệu quả. Chủ động công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, tụ tập đông người, các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng, chống phá. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Tin, ảnh: Thúy Vân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN