HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

03/09/2020 - 14:14

BDK.VN - Sáng ngày 3-9-2020, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh, các ngành liên quan về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, đến nay tỉnh đã có 49 xã đạt chuẩn NTM tăng so nghị quyết đề ra. 26 xã đạt 15 đến 18 tiêu chí; 54 xã đạt 10 đến 14 tiêu chí; 13 xã đạt 5 đến 9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 14,91 tiêu chí (tăng 4,72 tiêu chí so với đầu năm 2016).  Tuy nhiên, số xã đạt dưới 10 tiêu chí vẫn còn 13 xã, kết quả thực hiện 4 tiêu chí cứng còn thấp. 63/142 xã đạt tiêu chí số 2; 112/142 xã đạt tiêu chí số 10; 69/142 xã đạt tiêu chí 17; 117/142 xã đạt tiêu chí 19.

Về kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ giảm nghèo giảm 7,52% (từ 12,11% xuống còn 4,49%, dự kiến đến cuối 2020 còn 4%); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,27% (từ 4,4% giảm xuống còn 4,13%). Bình quân mỗi năm tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh là 1,622%, đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra (giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1,5%/năm).  

Tỷ lệ hộ nghèo chung của 30 xã các xã bãi ngang, ven biển đến đầu năm 2020 còn 5.981 hộ, chiếm tỷ lệ 8,52%. Bình quân mỗi năm tỷ lệ giảm hộ nghèo của 30 xã bãi ngang là khoảng 2,82%, cao hơn tỷ lệ giảm bình quân  của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương quan tâm tập trung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đối với các xã đạt thấp dưới 10 tiêu chí. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể, chú trọng tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong xây dựng NTM và và giảm nghèo, khơi dậy ý thức vươn lên của người nghèo, giúp hộ nghèo thực hiện đề án sinh kế thoát nghèo có hiệu quả. Chủ động trong thực hiện 4 tiêu chí cứng hướng đến tăng thu nhập cho người dân qua đó góp phần thực hiện thành công các tiêu chí khác.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở để việc triển khai đề án đạt hiệu quả hơn. Quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp vừa phát triển kinh tế vừa giảm nghèo.

Tin, ảnh: P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN