HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo tại TP. Bến Tre

22/08/2020 - 12:34

BDK.VN - Ngày 21-8-2020, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Bến Tre về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2020 và công tác thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương cùng thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thành phố tham dự.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi kết luận buổi kiểm tra.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi kết luận buổi kiểm tra.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011 -  2020, đến nay, TP. Bến Tre đã có 6/6 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 569,8 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 được thành phố quan tâm thực hiện. 5 năm qua, thành phố hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình thoát nghèo, hỗ trợ cho 22 hộ tham gia phát triển sinh kế. Tuy nhiên chỉ có 2 hộ làm ăn hiệu quả. Ngoài ra, từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã cho vay từ nguồn vốn đề án sinh kế 29 hộ với tổng kinh phí 901 triệu đồng.

Nhìn chung, công tác giảm nghèo còn một số hạn chế nhất định như: Một số bộ phận người nghèo thiếu ý chí vượt khó vươn lên thoát nghèo, chưa chủ động sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; một số hộ nhận thức sai về chủ trương cho vay thoát nghèo, sử dụng vốn sai mục đích, hiệu quả không cao dẫn đến thu hồi nợ khó khăn.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban ngành tỉnh, thành phố nêu rõ các mặt đạt được, hạn chế và đề xuất giải pháp cụ thể trong tiếp tục xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM và giảm nghèo trên địa bàn thành phố .

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi đề nghị: Thời gian tới, các xã NTM tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện đạt và nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao, trong đó chú trọng các tiêu chí tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Đối với công tác giảm nghèo, thành phố cần triển khai đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các dự án, chính sách hỗ trợ hộ nghèo; nhân rộng các mô hình giảm nghèo. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp cần có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân phát triển các loại hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN