HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chuyển đổi số đối với UBND xã Tân Hội

17/08/2022 - 13:02

BDK.VN - Ngày 17-8-2022, đoàn giám sát HĐND tỉnh do Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện chuyển đổi số (CĐS) đối với UBND xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn phát biểu tại buổi giám sát.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn phát biểu tại buổi giám sát.

Xã Tân Hội không nằm trong số các xã thực hiện CĐS xã nhân rộng huyện Mỏ Cày Nam. Tuy nhiên, theo báo cáo cũng như kết quả giám sát của đoàn cho thấy: Việc chỉ đạo, xây dựng văn bản triển khai các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND được Đảng uỷ, UBND xã cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời. Việc thực hiện CĐS dựa trên 3 trụ cột chính là: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Về chính quyền số, 90% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo các phần mềm: VNPT-iOffice, VNPT-iGate, 90% văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ công tác chuyên môn; 80% văn bản trao đổi giữa các ban, ngành, đoàn thể xã là văn bản điện tử; việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 giải quyết trên môi trường mạng đạt trên 79%,…

Về phát triển kinh tế số, các doanh nghiệp trên địa bàn đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, tài chính kế toán; 100% các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh sử dụng hoá đơn điện tử; bưu điện xã ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân; UBND xã đã thành lập 1 group Doanh nghiệp Tân Hội với 40 thành viên kịp thời thông tin, tuyên truyền các văn bản về CĐS đến doanh nghiệp.

Về phát triển xã hội số, xã Tân Hội bước đầu triển khai có hiệu quả vào 3 lĩnh vực gồm: Giáo dục, du lịch và y tế; tập trung triển khai thí điểm tổ CĐS cộng đồng, trong đó lấy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nồng cốt, 4/4 ấp đã thành lập tổ CĐS cộng đồng.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đặt ra các vấn đề làm rõ những khó khăn về tình hình nhân lực và hạ tầng thực hiện CĐS tại UBND xã, việc đưa sản phẩm của các doanh nghiệp và nông sản của nông dân trên địa bàn xã lên sàn thương mại điện tử,…

Tin, ảnh: Đức Cần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN