Hiệu quả thiết thực từ tín dụng chính sách xã hội

09/08/2022 - 20:47

BDK - Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh hiện có tổng dư nợ 3.285 tỷ đồng, với 120.917 khách hàng còn dư nợ, bình quân 27 triệu đồng/khách hàng.

Các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đã giải quyết được những vấn đề căn bản, thiết yếu trong cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tín dụng CSXH đã lan tỏa đến các vùng sâu, vùng xa, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao mức sống, từng bước thoát nghèo, hạn chế tín dụng đen.

Vốn tín dụng CSXH tạo ra nguồn lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc cho vay thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn được thực hiện công khai, dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm. Người nghèo và các đối tượng chính sách yên tâm làm giàu trên chính quê hương mình, hạn chế tình trạng hộ vay đi làm ăn xa.

Tín dụng CSXH đã thực sự làm thay đổi nhận thức của người nghèo và những cán bộ làm công tác giảm nghèo trên con đường hỗ trợ người nghèo thoát nghèo. Người nghèo không còn trông chờ vào sự trợ cấp của xã hội mà biết vay vốn làm ăn, biết quản lý vốn, sử dụng vốn hiệu quả, quen dần với tín dụng và dịch vụ ngân hàng.

Trong 20 năm (năm 2002, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh được thành lập), tín dụng CSXH đã giúp 116.623 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo đa chiều bền vững; tạo việc làm mới cho 48.243 lượt lao động. Trong đó, có 2.330 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; giúp 46.031 học sinh, sinh viên vay vốn học tập; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 10.397 căn nhà; hỗ trợ xây mới và cải tạo 95 nhà ở xã hội; xây dựng 223.605 công trình nước sạch và 223.605 công trình nhà vệ sinh nông thôn; cho 22.408 hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn vay để thực hiện 22.408 dự án; cho 565 thương nhân vùng khó khăn vay; cho 38 người sử dụng lao động vay để trả lương cho 5.468 người lao động; cho 516 học sinh, sinh viên vay mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến; cho 15 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập vay.

Tín dụng CSXH là giải pháp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, cần phải tổ chức, triển khai thực hiện tích cực và có hiệu quả chính sách này.

Trần Văn Thành

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích