Hỗ trợ hộ nghèo là đối tượng chính sách vượt qua chuẩn hộ nghèo

20/02/2020 - 20:19

BDK.VN - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 649 ngày 17-2- 2020 về việc hỗ trợ cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Một hộ gia đình chính sách ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa.

Một hộ gia đình chính sách ở xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. 

Trong 149 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng, có 46 hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế để thoát nghèo và 103 hộ không có điều kiện phát triển kinh tế, thuộc diện bảo trợ xã hội.

Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu đến cuối năm 2020, bảo đảm 100% hộ gia đình người có công với cách mạng được cải thiện cuộc sống vượt qua chuẩn hộ nghèo. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch khoảng 3,5 tỷ đồng, trong đó có kinh phí từ: ngân sách nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án và nguồn lực vận động xã hội hóa. 

Trong đó, nhu cầu kinh phí vốn vay giúp các hộ phát triển kinh tế là 2,1 tỷ đồng, bình quân 100 triệu đồng/hộ để phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và các dịch vụ khác. 750 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo người có công gặp khó khăn về nhà ở, bình quân 50 triệu đồng/căn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh phân công nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan thực hiện kế hoạch. Thời gian thực hiện kế hoạch trong năm 2020. 

Tin, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN