Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ nhất năm 2020

10/03/2020 - 13:45

BDK.VN - Ngày 10-3-2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ nhất để thông qua xem xét khen thưởng tổng kết 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Qua xem xét, thảo luận, bỏ phiếu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất thông qua đề nghị khen thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 57 đơn vị dẫn đầu các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh; Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 đơn vị và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 28 đơn vị thuộc cụm, khối thi đua do tỉnh tổ chức; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng ba cho 2 cá nhân.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị: Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện hoàn tất các quy trình, thủ tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và trình về Trung ương tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền.

Tin, ảnh: Trần Cao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN