Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc

12/11/2020 - 19:51

BDK - Ngày 12-11-2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11-2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; các đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng và Phan Xuân Thủy. Tại điểm cầu tỉnh, tham dự có các đồng chí báo cáo viên Trung ương của tỉnh, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, các báo viên được thông tin các chuyên đề: Kết quả đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình thời sự quốc tế, dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể đối với tình hình quốc tế và khu vực; Kết luận số 76-KL/TW ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; hoàn thành báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định. Đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền về những bài học kinh nghiệm được rút ra từ Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tuyên truyền những tín hiệu tích cực từ đại hội các cấp, góp phần tạo sự thành công Đại hội XIII của Đảng.

“Các báo cáo viên tuyên truyền những kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan” - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy lưu ý.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN