Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Tường Đa

09/07/2019 - 13:14

BDK.VN - Hội nghị thành lập hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tường Đa, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra tại UBND xã Tường Đa, huyện Châu Thành, vào ngày 9-7-2019. Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phan Chánh Thi đến dự.

Ra mắt thành viên HĐQT HTX và ban kiểm soát.

Ra mắt thành viên HĐQT HTX và ban kiểm soát.

HTX có vốn điều lệ 190 triệu đồng, với 130 thành viên. Các ngành nghề đăng ký, gồm: trồng cây ăn quả, trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, bán buôn tổng hợp...

Hội nghị ra mắt Hội đồng quản trị 5 thành viên. Theo kết quả bầu cử, ông Phan Diên Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, chức danh giám đốc và phó giám đốc do Hội đồng quản trị sẽ đề cử và  ra mắt trong phiên hợp đầu tiên.

Được biết, Tường Đa có khoảng 802ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích trồng dừa 608ha, 81ha bưởi da xanh. Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh của HTX, theo phương án sản xuất kinh doanh, HTX nông nghiệp Tường Đa phấn đấu 100% diện tích canh tác bưởi da xanh, dừa của HTX được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chứng nhận VietGAP. 100% sản phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật được tiêu thụ qua hợp đồng và có thể truy xuất nguồn gốc; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm trên 5% so với canh tác nông hộ ngoài HTX.

Tin, ảnh: Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN