Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên Đại hội đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ 6

30/10/2020 - 15:30

BDK.VN - Ngày 30-10-2020, tại Tòa thánh Châu Minh, huyện Châu Thành, Hội thánh Cao đài Tiên Thiên tổ chức Đại hội đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ VI (2020 - 2025). Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Ban Chỉnh và các hệ phái, đại biểu các hội thánh, tổ chức Cao Đài 16 tỉnh thuộc khu vực Đông và Tây Nam bộ cùng 445 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 76 ngàn tín đồ trong cả nước về dự.

Ban Thường trực Hội Thánh nhiệm kỳ VI (2020-2025) ra mắt trước đại hội

Ban Thường trực Hội Thánh nhiệm kỳ VI (2020 - 2025) ra mắt trước đại hội.

Theo Phúc trình của Ban Thường trực Hội thánh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội thánh và các cơ sở đạo đã giữ vững niềm tin, sinh hoạt tôn giáo theo Hiến chương và pháp luật, hoàn thành công trình Tổ đình Tòa thánh và các Thánh tịnh trực thuộc. Nhập môn gần 1.500 tín đồ, hoàn thành công cử chức sắc, đào tạo những nhân tố kế thừa hạnh đạo. Tổ chức các hoạt động từ thiện, phúc lợi xã hội trị giá hơn 70 tỷ đồng.

Đại hội đã thông qua Chương trình hành đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm kiện toàn tổ chức các cấp đạo của Hội thánh, xây dựng khối đoàn kết, gắn bó cùng dân tộc phát triển đường lối hướng thiện - hành thiện, hướng dẫn nhơn sanh tu học và hành đạo theo Hiến chương Cao đài Tiên Thiên và pháp luật của Nhà nước.

Đại hội đã thông qua Hiến chương nhiệm kỳ VI gồm 12 chương, 109 điều, được thể chế hóa từ Tân luật, Pháp chánh truyền phù hợp với luật pháp hiện hành, làm cơ sở để tổ chức và hành đạo giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội đã biểu quyết công nhận Hội thánh nhiệm kỳ VI gồm 6 vị chức sắc trong Thượng hội và 15 chức sắc trong Ban Thường trực Hội thánh do Chánh phối sư Thái Bé Thanh - tục danh Đinh Văn Bé làm Trưởng ban.

Tin, ảnh: T. Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN