Họp liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/10/2022 - 10:55

BDK.VN - Sáng 18-10-2022, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chủ trì cuộc họp liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022).

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chủ trì cuộc họp.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự còn có Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi.

Theo đó, dự kiến Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày: Từ ngày 7 đến ngày 9-12-2022; ngày 15 đến 23-11-2022 sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp.

Tại kỳ họp, các ban HĐND tỉnh sẽ thực hiện thẩm tra 8 báo cáo; 6 báo cáo trình bày tại kỳ họp; báo cáo gửi đến đại biểu nghiên cứu với 19 nội dung (18 báo cáo và các tờ trình, nghị quyết (NQ). Dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh sẽ ban hành 37 NQ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Kỳ họp dự kiến 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-12-2022. Cho nên từ đây đến kỳ họp có các mốc thời gian cụ thể, đề nghị UBND tỉnh cố gắng đến ngày 7-11-2022 phải hoàn tất hết tất cả các tài liệu trình cho kỳ họp. Từ ngày 15 đến 23-11-2022 sẽ tổ chức TXCT trước kỳ họp.

Từ 15 đến 18-11-2022 HĐND tỉnh TXCT và sau đó kỳ họp Quốc hội kết thúc, từ 21 đến 23-11-2022 sẽ kết hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục TXCT, và đoàn đại biểu Quốc hội TXCT theo lịch. Ngày 26-11-2022 các Ban của HĐND tỉnh sẽ hoàn thành công tác thẩm định. Kỳ họp này ban hành rất nhiều NQ, đặc biệt là NQ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đề nghị các Ban HĐND cố gắng tập trung cho NQ này. Cần thẩm tra thật kỷ, để trên cơ sở NQ của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 những nội dung từ thực tiễn, kết quả thực hiện NQ 2021-2022, đề ra những chỉ tiêu để thực hiện nhiệm vụ chính trị cho NQ HĐND năm 2023.

Phát biểu của Phó Trưởng đoàn chuyên tráchđoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi.

Phát biểu của Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi.

Về thảo luận Tổ đại biểu thì thống nhất là tổ chức thảo luận ngày 29-11-2022, sau kỳ họp ngày 7 đến 9-12-2022 thì từ ngày 20 đến 23-12-2022 sẽ tổ chức TXCT sau kỳ họp.

Về các nội dung, các Ban của HĐND thực hiện thẩm tra 8 báo báo, các số liệu về công tác nội chính, sẽ lấy mốc số liệu của các cơ quan nội chính theo chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc Trung ương. Báo cáo trình bày tại kỳ họp thì có 6 nội dung, cần bổ sung thêm việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; giải trình của UBND tỉnh, về những vấn đề cử tri quan tâm, qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Báo cáo gởi đại biểu có tới 19 nội dung, trong đó 18 nội dung sẽ báo, còn lại tờ trình các dự thảo NQ kèm theo. Về NQ trình bày tại kỳ họp có tới 37 NQ, trong đó đề nghị các cơ quan, đặc biệt là các Ban HĐND thẩm định tờ trình của UBND tỉnh thật kỹ, đặc biệt các NQ có liên quan đến ý kiến phản biện của Mặt trận, thì đề nghị UBND giải trình hoặc các Ban thẩm định sẽ kết hợp các ý kiến phản biện của MTTQ làm rõ từng vấn đề để khi đại biểu HĐND tiếp cận có sự thống nhất, khi ban hành NQ và tổ chức triển khai thực hiện sẽ có sự đồng thuận cao trong cử tri và người dân.

                                                                                                          Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN