Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022)

18/11/2022 - 12:57

BDK.VN - Sáng 18-11-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt cán bộ Mặt trận (MT) qua các nhiệm kỳ, biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng ban Công tác MT tiểu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2017 - 2022.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, nguyên Phó trưởng ban Dân Vận Trung ương Trần Đông Phong, đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nguyên cán bộ lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các nhiệm kỳ cùng những cán bộ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng ban Công tác MT tiểu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2017 - 2022 đến dự.

Tại buổi họp mặt, đại biểu cùng nhau ôn lại kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022). Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung điểm lại những chặng đường phát triển vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ và khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ Việt Nam trong tập hợp đông đảo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung đã phát động trong hệ thống MT, các tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà hưởng ứng thực hiện đợt thi đua cao điểm từ 18-11-2022 đến tháng 2-2023 để lập thành tích kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023) và 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913 -15-2-2023).

Đại biểu giao lưu giữa gương điển hình tiêu biểu và lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Đại biểu giao lưu giữa gương điển hình tiêu biểu và lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các nhiệm kỳ.

Tại buổi họp mặt, đại biểu được giao lưu giữa gương điển hình tiêu biểu và lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các nhiệm kỳ. Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”cho 3 cá nhân. Công bố, trao chứng nhận biểu dương của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 92 cán bộ Mặt trận tiểu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2022 và 4 cá nhân đề nghị về Trung ương khen thưởng. 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao chứng nhận biểu dương cho các cá nhân.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao chứng nhận biểu dương cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự trưởng thành, phát triển và những đóng góp tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp, đội ngũ cán bộ MT các cấp trong tỉnh qua các nhiệm kỳ đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua. Tiêu biểu là những Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng ban Công tác MT ấp, khu phố.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng: Qua giao lưu giữa gương cán bộ MT điển hình tiêu biểu và lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các nhiệm kỳ tại buổi họp mặt cho thấy, biên chế có thể ít đi, tiền lương có thể thấp hơn, chế độ chính sách cho cán bộ MT ở cơ sở không có, công việc có thể nhiều hơn, cực hơn, khó hơn nhưng lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm vì dân phục vụ không bao giờ phai nhạt mà ngày càng lớn mạnh. Tất cả vì cộng đồng khu dân cư bình yên vì hạnh phúc của nhân dân vì sự phát triển của tỉnh Bến Tre thân yêu trong thời gian tới.

Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 92 năm qua, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị: MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên luôn đoàn kết thống nhất, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong tuyên truyền vận động tập hợp quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mang tại cơ sở.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân ở khu dân cư. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện có hiệu quả việc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm nhằm chăm lo và hỗ trợ sinh kế cho người nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững; khơi dậy mạnh mẽ phong trào đền ơn đáp nghĩa ở mỗi địa phương.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với Nhân dân, hướng về cơ sở. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Tập trung xây dựng tổ chức MTTQ Việt Nam các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ MT chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, uy tín, có trách nhiệm, tôn trọng Nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của Nhân dân, luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân để nói lên được tiếng nói của Nhân dân.

MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường phát huy vai trò của các chuyên gia ở các ngành, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của MTTQ Việt Nam các cấp, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo và phối hợp với MTTQ Việt Nam trong hoạt động; tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam quán triệt, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; từ đó, phát huy tối đa nội lực của Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trọng tâm trong đó là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảm bảo tốt quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tin rằng, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre tiếp tục nâng cao vai trò của mình trong giai đoạn cách mạng mới, phấn đấu nỗ lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra” Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Trao bảng tượng trưng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các huyện.

Trao bảng tượng trưng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu được tuyên dương viếng, thắp nhang tại Đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu được tuyên dương viếng, thắp hương tại Đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát.

Dịp này, Ban tổ chức buổi họp mặt đã trao bảng tượng trưng 50 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các huyện. Trước đó, đoàn cán bộ MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng Đền thờ cụ Huỳnh Tấn Phát nhân buổi họp mặt.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN