Hướng dẫn thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

11/06/2021 - 06:28

BDK - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) được hiểu là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tòa án tuyên bố phá sản.

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam đều có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu LLTP của mình.

Ngoài ra, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp phiếu LLTP để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp phiếu LLTP để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu LLTP được xây dựng và quản lý tại Trung tâm LLTP quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và tại Sở Tư pháp.

Thủ tục làm LLTP mới nhất

Theo Luật LLTP, hiện nay, phiếu LLTP gồm 2 loại:

- Phiếu LLTP số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức gồm:

+ Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam yêu cầu cấp phiếu LLTP của mình;

+ Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu cấp phiếu LLTP để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Phiếu LLTP số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp phiếu LLTP để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về LLTP của mình.

Thẩm quyền cấp phiếu LLTP

Thẩm quyền cấp phiếu LLTP được quy định như sau:

Trung tâm LLTP quốc gia thực hiện việc cấp phiếu LLTP trong các trường hợp sau đây: công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Sở Tư pháp thực hiện việc cấp phiếu LLTP trong các trường hợp sau đây: công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Thủ tục yêu cầu cấp phiếu LLTP số 1

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người yêu cầu cấp phiếu LLTP chuẩn bị hồ sơ LLTP như sau: tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP; bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu LLTP; bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp phiếu LLTP (từ ngày 1-7-2021, không cần giấy tờ này).

Bước 2: Nộp hồ sơ

- Công dân Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh.

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm LLTP quốc gia.

Lưu ý: cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu LLTP. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật. Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu LLTP thì không cần văn bản ủy quyền.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi đóng phí cấp phiếu LLTP, công dân nhận giấy hẹn cấp phiếu và đến nhận kết quả theo thời gian ghi trong giấy hẹn.

Thời hạn cấp phiếu LLTP

Theo Điều 48 Luật LLTP, thời hạn cấp phiếu LLTP không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Trường hợp khẩn cấp cấp phiếu LLTP số 2 cho cơ quan tiến hành tố tụng thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

Lệ phí cấp phiếu LLTP

Theo Điều 4 Thông tư số 244/2016/TT-BTC, lệ phí xin cấp phiếu LLTP là 200 ngàn đồng/lần/người.

Lệ phí cấp phiếu LLTP đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ là 100 ngàn đồng/lần/người.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN