Nhiều đơn vị tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động

08/04/2024 - 05:30

BDK - Ấp Đông Thuận, xã Thành An (Mỏ Cày Bắc) là đơn vị điển hình trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) và các cuộc vận động khác do MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát động.

Khởi công xây dựng tuyến đường ĐA02 ấp Đông Hòa, xã Thành An - công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Khởi công xây dựng tuyến đường ĐA02 ấp Đông Hòa, xã Thành An - công trình chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Đông Thuận Huỳnh Kim Phượng cho biết: Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân. Để nhanh chóng đưa chủ trương, nghị quyết đến với người dân, Ban Công tác Mặt trận ấp Đông Thuận đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thông qua các cuộc họp chi hội, tổ hội, các cuộc họp tổ nhân dân tự quản (NDTQ).

“Ấp đã thành lập được 14 nhóm Zalo tổ NDTQ và các chi hội đoàn thể để kịp thời cập nhật thông tin đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, từ đó chuyển tải đến người dân. Những mô hình hay, điển hình tiên tiến, giải pháp hiệu quả trong phong trào xây dựng NTM được đưa đến người dân, đã giúp bà con, các tổ chức đoàn thể ấp thực hiện phong trào xây dựng NTM theo phương châm bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình”, góp phần xây dựng xã Thành An đạt chuẩn xã NTM”, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Đông Thuận nhấn mạnh.

Cũng như ấp Đông Thuận, MTTQ Việt Nam thị trấn Phước Mỹ Trung nỗ lực đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng mô hình tuyên truyền hoạt động ngày càng có hiệu quả. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phước Mỹ Trung Nguyễn Thị Bé Bảy, Ủy ban MTTQ Việt Nam là nơi để triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vì vậy việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng mô hình tuyên truyền của MTTQ là rất quan trọng, là nơi chia sẻ mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giúp nhân dân phản ánh những vấn đề liên quan về tình hình phát triển kinh tế, an ninh trật tự, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm; đồng thời, cũng là nơi giúp chuyển tải trực tiếp những chủ trương của Đảng, chính sách, quy định của Nhà nước đến với nhân dân để cùng thực hiện.

“Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, đời sống của nhân dân được nâng lên. Mặt trận luôn nỗ lực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp xây dựng các mô hình về phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phước Mỹ Trung cho biết.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc Phan Trúc Vinh, nhiệm kỳ qua, bằng nhiều hình thức, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phát huy tối đa các công cụ tuyên truyền; vai trò của các tổ chức tôn giáo trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong đồng bào có đạo hiệu quả; người có uy tín trong cộng đồng dân cư đã tập hợp, vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, từ đó khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và mở rộng.

Bài, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN