Hướng đến Ðại hội Ðảng bộ huyện Giồng Trôm lần thứ XII

03/08/2020 - 06:49

BDK - Huyện Giồng Trôm đã hoàn thành đại hội (ĐH) các chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Hiện huyện đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện để tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-8-2020.

Xã Thuận Điền được huyện chọn đại hội điểm. Ảnh: Huỳnh Lâm

Xã Thuận Điền được huyện chọn đại hội điểm. Ảnh: Huỳnh Lâm

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh cho biết, toàn huyện có 28 đảng bộ và 33 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu vùng, Huyện ủy viên phụ trách xã, các ngành thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, nắm bắt tình hình chuẩn bị ĐH ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn thành lập 7 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Do tình hình dịch Covid-19 kéo dài, thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy chỉ tổ chức ĐH điểm ở Đảng bộ xã Thuận Điền. Sau đó, có tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo chung cho toàn đảng bộ.

61 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức ĐH, bầu 446/450 cấp ủy viên, trong đó có 350 ủy viên tái cử và 96 ủy viên tham gia lần đầu. Số cấp ủy viên nữ là 140 đồng chí. Tuổi đời bình quân của cấp ủy khóa mới 43,06 tuổi. ĐH bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 12 đơn vị. Kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp trên 225 đại biểu chính thức và 61 đại biểu dự khuyết.

Đối với việc chuẩn bị ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã qua 7 lần dự thảo, họp thông qua Ban Thường vụ 4 lần. Tiểu ban Văn kiện huyện đã tổ chức 55 cuộc lấy ý kiến của các tầng lớp, đến nay đã hoàn chỉnh.

“Trong quá trình chuẩn bị ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, Huyện ủy đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của các ban Đảng tỉnh. Huyện nhận được nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, các chi bộ, đảng bộ, các ban, ngành đoàn thể huyện, các tầng lớp nhân nhân trong huyện. Đặc biệt, sự đóng góp tâm huyết của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên là lãnh đạo của tỉnh, huyện qua các thời kỳ đối với văn kiện và các công việc chuẩn bị cho ĐH. Những ý kiến quý báu ấy không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh của huyện trong những năm qua mà còn thể hiện mong muốn huyện tiếp tục có bước đột phá, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để ngày càng phát triển nhanh và bền vững”, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh bày tỏ.

ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII có nhiệm vụ rất quan trọng là chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII có số lượng và cơ cấu hợp lý, đủ tài, đức để lãnh đạo thực hiện nghị quyết đã đề ra. Nhân sự Ban Chấp hành khóa mới có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, tác động trực tiếp đến sự phát triển của huyện và đời sống của nhân dân.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Giồng Trôm kỳ vọng mỗi đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, đề cao tính Đảng, sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có đủ năng lực, uy tín, có khả năng quy tụ đoàn kết, tâm huyết, khát vọng với sự phát triển chung của huyện để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII. Đồng thời, ĐH còn có nhiệm vụ bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện dự ĐH XI của Đảng bộ tỉnh, là những đồng chí tiêu biểu về năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của ĐH Đảng bộ tỉnh.

Hướng đến ĐH đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, trong những ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi các hoạt động thi đua, chào mừng ĐH. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã có nhiều công trình, sản phẩm hoàn thành, những việc làm thiết thực, hiệu quả để chào mừng ĐH.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN