Kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển đô thị

11/12/2023 - 06:47

BDK - Ngày 8-12-2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết (NQ) số 43/NQ-HĐND về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Sau 1 năm triển khai, các cấp, ngành và địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện và qua giám sát của HĐND tỉnh cho thấy kết quả đạt được bước đầu khả quan nhưng vẫn còn nhiều bất cập.

Khảo sát các khu đô thị mới trên địa bàn TP. Bến Tre.

Khảo sát các khu đô thị mới trên địa bàn TP. Bến Tre.

Kết quả kiến nghị của đoàn giám sát

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, công chức về các dự án (DA) khu đô thị (KĐT), tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, được Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua xác định là một trong những công trình, DA trọng điểm của tỉnh. Trên cơ sở đó, đến nay, hầu hết các huyện, thành phố đã quán triệt thông qua việc xây dựng các chương trình, kế hoạch có liên quan nhằm cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, kế hoạch được Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề ra. Trong đó, lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, công chức hiểu rõ xây dựng và phát triển các DA KĐT có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

 Xây dựng kế hoạch phát triển các DA khu đô thị mới (KĐTM) trên địa bàn tỉnh, trong đó cần quan tâm đến phân kỳ thực hiện theo các giai đoạn. Chuẩn bị đủ nguồn lực để triển khai từng DA. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc triển khai các DA đầu tư xây dựng KĐTM đã được thông qua NQ HĐND tỉnh; trong đó, đã phân kỳ tiến độ thực hiện cụ thể, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các DA. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh đẩy nhanh giải quyết các thủ tục thực hiện DA đầu tư phát triển các KĐTM, nhất là đối với các thủ tục trước khi lựa chọn nhà đầu tư. Tiến hành rà soát, đề xuất kịp thời phương án giải quyết đối với những DA có khả năng bị chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi đối với những DA không triển khai hoặc triển khai chậm...

Tiến độ thực hiện

Đến thời điểm hiện tại, hiện có 35 DA đã được thông qua NQ HĐND tỉnh về chủ trương đề xuất DA, trong đó có 3 DA đã chọn được nhà đầu tư. DA KĐTM Đông Bắc phường Phú Khương, UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, đã tiến hành công tác công bố quy hoạch, cấm mốc và các thủ tục thu hồi đất, ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, tái định cư. DA KĐTM Mỹ Hóa, TP. Bến Tre, đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, hiện đang tiến hành triển khai thủ tục thu hồi đất và ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, tái định cư. DA KĐTM Mỹ An, TP. Bến Tre, Sở Xây dựng đã tổ chức họp rà soát điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo cơ chế NQ số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc giao thẩm quyền cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh phương án, tiến độ thực hiện DA của các NQ đã được thông qua HĐND tỉnh về việc đề xuất DA đầu tư xây dựng KĐTM trên địa bàn tỉnh. DA KĐTM Bình An, thị trấn Bình Đại, UBND tỉnh có quyết định về việc thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với DA. Có 1 DA đang thực hiện quy trình hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư gói thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện, gồm KĐT An Thuận, TP. Bến Tre.

13 DA đang trình thẩm định hồ sơ đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong đó, có 2 DA đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), gồm KĐTM Tây Bắc, TP. Bến Tre; KĐTM Đô thị sinh thái (Eco2 Park) Bến Tre đang thực hiện giải trình, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư theo ý kiến của Bộ KH&ĐT. 7 DA đã trình Sở KH&ĐT thẩm định; trong đó, có 4 DA (KĐTM Đồng Khởi, TP. Bến Tre; KĐTM Phú Hưng, TP. Bến Tre; KĐTM Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc; KĐTM Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến của Sở KH&ĐT để trình lại; 3 DA Sở KH&ĐT đang tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các sở, ngành đối với đề xuất chủ trương đầu tư của DA (KĐTM An Thuận 3, TP. Bến Tre; KĐTM thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại; KĐTM Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam). 3 DA đã trình Sở KH&ĐT thẩm định, gồm 1 DA KĐTM Ba Tri đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư; 2 DA Sở KH&ĐT đang tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các sở, ngành đối với đề xuất chủ trương đầu tư của DA. 1 DA KĐTM Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, hiện Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh trình Sở KH&ĐT thẩm định hồ sơ đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư.

15 DA đã thông qua NQ HĐND tỉnh, đang thực hiện các bước lập hồ sơ đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư. DA KĐTM Bình Phú, TP. Bến Tre hiện đang rà soát thực hiện quy trình lập hồ sơ đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư và đăng ký thông qua NQ HĐND tỉnh về danh mục DA thu hồi đất. 1 DA Giồng Trôm, huyện Giồng KĐTM thị trấn Giồng Trôm đang trình hồ sơ bãi bỏ.

Bài, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN