Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tri lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09/07/2020 - 13:38

BDK.VN - Ngày 9-7-2020, Đảng bộ huyện Ba Tri khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có 257 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tham dự có Phó vụ trưởng Vụ địa phương III Ban Tổ chức Trung ương Đảng Hồ Thùy Hiên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu tham gia biểu quyết các nội dung quan trọng tại Đại hội.

Các đại biểu tham gia biểu quyết các nội dung quan trọng tại Đại hội.

Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp trù bị; thông qua báo cáo chính trị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ tới; trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

5 năm qua, kinh tế Ba Tri tiếp tục tăng trưởng khá, nông nghiệp duy trì phát triển, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản đạt 27.844 tỷ đồng, tốc độ tăng 6,35%; tổng giá trị sản xuất thủy sản đạt 17.615 tỷ đồng, tốc độ tăng 13,06%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 7.857 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 17,5%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.734 tỷ đồng, vượt 35,12% chỉ tiêu nghị quyết, tốc độ tăng bình quân đạt 23,9%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,3 lần, đạt 52,1 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Huyện ủy chú trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, mở rộng quy mô trường lớp, cơ sở đào tạo theo hướng chuẩn hóa, tinh gọn. Đến nay, huyện có 7 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy tập trung lãnh đạo toàn diện, hiệu quả trên cả 3 mặt. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, chất lượng học tập, quán triệt và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nâng lên. Từng bước sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Quan tâm tạo nguồn và phát triển đảng viên mới theo hướng vừa đảm bảo số lượng nhưng đề cao chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được đề cao, phát huy được trách nhiệm của các thành viên trong cấp ủy.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chúc mừng và biểu dương thành tích của Đảng bộ và nhân dân  Ba Tri đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy định hướng Đại hội một số nhiệm vụ trọng tâm để thảo luận và quyết định. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện xem công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Quán triệt quan điểm phát triển “hướng Đông” của tỉnh để liên thông và có giải pháp tăng cường thu hút đầu tư, tận dụng lợi thế để phát triển kinh tế biển theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới biển. Quan tâm khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương để giáo dục truyền thống cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và phát triển du lịch…

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội để sớm triển khai thực hiện. Tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Trong hoạt động phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tôn trọng và phát huy trí tuệ, vai trò lãnh đạo tập thể gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân từng cấp ủy viên, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, cộng đồng trách nhiệm giữa các ngành, MTTQ, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN