Khát vọng từ mùa thu tháng Tám

02/09/2018 - 08:24

Năm nay, cùng với cả nước, Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà long trọng tổ chức kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 trong thời điểm có nhiều ý nghĩa. Đó là chúng ta vừa kết thúc đợt triển khai, học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Triển khai Đề án xây dựng giao thông nông thôn và phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn đến năm 2020, tổ chức khởi công và khánh thành, đưa vào hoạt động một số công trình, nhà máy tại các khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Đặc biệt là kỷ niệm 50 năm Ngày Bến Tre được phong tặng danh hiệu “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân “Đội quân tóc dài”.v.v. Qua đó, tạo bầu không khí phấn khởi, hân hoan, cùng nhớ về mùa thu cách mạng 1945.

73 năm trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nước ta bước sang trang sử mới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, trở thành nước độc lập tự do và dân chủ. Kể từ dấu son chói lọi đó, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đã tiếp tục lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nổi bật là qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, quê hương, đất nước đã giành được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, từ thành thị đến nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nâng lên.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là dịp chúng ta cùng ôn lại những ngày tháng cách mạng hào hùng, dấu son được khắc ghi vào lịch sử dân tộc. Củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vun đắp niềm tự hào, khát vọng vươn lên. Đoàn kết, vững bước trên đường đổi mới và hội nhập quốc tế, tất cả vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Với truyền thống của quê hương Đồng khởi anh hùng, phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân ra sức phấn đấu vươn lên trong công tác, học tập, lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng và có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung. Đẩy mạnh phong trào thi đua Đồng khởi mới, thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án như về phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng và hoàn thiện chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.v.v.

Niềm tin và khát vọng mùa thu tháng Tám lịch sử 1945 sẽ mãi là động lực to lớn. Tiếp tục cổ vũ, thôi thúc chúng ta tiến lên giành những thắng lợi vẻ vang!

Đồng Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN