Kiểm sát có trọng tâm, trọng điểm

29/12/2017 - 07:51
Ông Trần Văn Chí - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh (bìa phải) trao cờ thi đua xuất sắc năm 2016 của Viện KSND tối cao cho các đơn vị thuộc Viện KSND tỉnh. Ảnh: H.Đ

Năm 2017, ngành kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và góp phần to lớn trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

 

Ngay từ đầu năm, Viện KSND 2 cấp (tỉnh và huyện) đã sớm tổ chức xây dựng, triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017 có trọng tâm, trọng điểm và chọn khâu công tác đột phá, tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp đối với các cơ quan chức năng để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngành đã triển khai đến toàn cán bộ, công chức về thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Phong trào này được triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, với cuộc phát động thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp” của tỉnh. Qua đó, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức ngành.

Viện KSND 2 cấp đã tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong việc phê chuẩn các quyết định tố tụng; đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội, hạn chế thấp nhất việc oan sai hay bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được đổi mới, tạo nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp lĩnh vực hình sự, chất lượng giải quyết án tiếp tục được nâng lên: ngành KSND tỉnh đã thụ lý và giải quyết án sơ thẩm 440/440 vụ với tổng số 566 bị can (đạt 100%). Viện KSND 2 cấp đã chủ động phối hợp liên ngành chọn 199 vụ án trọng điểm xét xử (đạt 35,5%, vượt chỉ tiêu 13,5%), góp phần giúp cho hoạt động thẩm vấn, tranh tụng và luận tội tại các phiên tòa hình sự tốt hơn.

Bên cạnh đó, ngành đã thực hiện tốt công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực  giải quyết các vụ án dân sự - hôn nhân gia đình, án sơ thẩm hành chính, án kinh doanh thương mại, án lao động, hoạt động thi hành án dân sự, đã góp phần nâng chất lượng giải quyết của cơ quan tòa án và cơ quan thi hành án dân sự các cấp. Trong lĩnh vực giải quyết và kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo, Viện KSND 2 cấp đã tiếp 192 lượt công dân, tiếp nhận 510 đơn; đã giải quyết 95/87 đơn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ngành (còn 2 đơn đang tiếp tục giải quyết)…

Năm 2018, ngành KSND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; tăng cường trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố kiểm sát giải quyết án hình sự, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp cùng cấp… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng kết năm 2017, ngành KSND tỉnh có 7 tập thể lao động xuất sắc, 34 chiến sĩ thi đua cơ sở, 5 chiến sĩ thi đua cấp ngành, 12 cá nhân nhận bằng khen của Viện KSND tối cao. Viện KSND tỉnh và 3 đơn vị trực thuộc được Viện KSND tối cao tặng cờ thi đua xuất sắc.

 

H.Đức

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Kiểm sát

BÌNH LUẬN