Kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại tỉnh

30/09/2022 - 14:14

BDK.VN - Ngày 30-9-2022, đoàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) do Phó vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh.

Đại biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Đại biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Phó trưởng BCĐ Nguyễn Thị Mai Rý, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chánh văn phòng Thường trực BCĐ tỉnh Trần Thị Kiều Tôn và đại diện sở ngành, thành viên BCĐ tỉnh.

Năm 1999, Bến Tre triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH trên cơ sở kết hợp 2 cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh - gia đình văn hoá (VH) và Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Đồng thời, lồng ghép một số nội dung, tiêu chí, danh hiệu của các ngành, đoàn thể vào phong trào chung.

Hàng năm, BCĐ các cấp cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, giải pháp và chỉ tiêu phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng đối tượng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và triển khai thực hiện sâu rộng, đồng bộ. Tổ chức sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong năm, tỉnh đã tổ chức 1 lớp tập huấn trực tuyến và 9 lớp trực tiếp, nội dung về triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn có liên quan đến xây dựng đời sống VH và công tác gia đình… BCĐ tỉnh thực hiện 16 đợt với 192 cuộc kiểm tra, giám sát, nâng chất phong trào TDĐKXDĐSVH. Gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 20 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng (hiện có 80 xã VH NTM có trung tâm đạt chuẩn), nâng cấp 40 thiết chế văn hóa - thể thao ấp, tổng thiết chế VH ấp toàn tỉnh hiện có là 344/968 ấp, khu phố của 157 xã, phường, thị trấn.

Phó vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và tuyên truyền Trương Văn Đạt phát biểu tại buổi làm việc.

Phó vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền Trương Văn Đạt phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, Phó vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Trương Văn Đạt ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong phong trào TDĐKXDĐSVH thời gian qua. Đồng thời lưu ý, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã được xác định trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Đưa nhiệm vụ phát triển và đầu tư cho VH vào Nghị quyết Đảng bộ, gắn phát triển VH với phát triển NTM. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động VH, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tổ chức xây dựng đời sống VH ở cơ sở. Tiếp tục có chính sách đầu tư, nâng cấp các nhà VH, khu thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp, gắn với nghiên cứu đưa các nội dung bảo tồn VH, văn nghệ dân gian vào các hoạt động nhà VH để thu hút người dân tham gia.

Bên cạnh, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh gắn với giáo dục truyền thống VH, truyền thống yêu nước của nhân dân để định hướng cho nhân dân hoạt động VH tín ngưỡng lành mạnh, bài trừ mê tín, dị đoan… Nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu VH và tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra hoạt động trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN