Kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Thạnh Phú

02/12/2022 - 15:08

BDK.VN - Sáng 2-12-2022, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạnh Phú.

Đoàn kiểm tra thực tế Tiểu dự án 5 thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng Sông Cửu Long.

Đoàn kiểm tra thực tế Tiểu dự án 5 thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng Sông Cửu Long.

Cùng đi có các thành viên Tổ công tác số 1 theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND, ngày 10-11-2022 của UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Lãnh đạo huyện có Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng.

Báo cáo với đoàn, Phó chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng cho biết: Số dự án huyện được giao làm chủ đầu tư là 87 dự án, trong đó thực hiện đầu tư 72 dự án, chuẩn bị đầu tư 11 dự án, kết thúc đầu tư 4 dự án.

Tổng số kế hoạch vốn tỉnh giao cho huyện và xã làm chủ đầu tư năm 2022 là: 130.984 triệu đồng, thực hiện giải ngân đến ngày 15-11-2022 là 80.264 triệu đồng, đạt 61,28% kế hoạch; dự kiến giải ngân đến ngày 31-12-2022 là 130.739 triệu đồng, đạt 99,88% so với kế hoạch.

Theo ông Hùng, tỷ lệ giải ngân thấp do các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vừa khởi công, chưa có khối lượng để giải ngân. Hiện nay, các đơn vị thi công đã tập trung thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo giải ngân 100% vốn tỉnh phân bổ.

Đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Thạnh Phú, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị huyện tập trung, dồn lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, nhất là Tiểu dự án 5 thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp địa phương để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công. Huyện Thạnh Phú hỗ trợ ban trong công tác giải phóng mặt bằng, phải quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công với tỷ lệ cao nhất.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN