Kỳ vọng Đại hội XIII sẽ đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách mới, mở ra hướng phát triển đất nước phù hợp hơn

22/01/2021 - 20:55

BDK.VN - Từ ngày 25-1 đến 2-2-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Đoàn đại biểu đơn vị tỉnh sẽ về dự và mang nhiều tâm huyết, kỳ vọng gửi đến đại hội. Trước thềm đại hội, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến có cuộc trả lời phóng viên Báo Đồng Khởi về nội dung này.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XIII của Đảng.

* Phóng viên: Xin đồng chí cho biết thành tựu nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua cũng như Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong điều kiện đất nước có nhiều thuận lợi và thách thức. Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” và phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân nhiệm kỳ ước đạt 4,22%.

Có 49/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); 80 xã đạt từ 10 - 18 tiêu chí; huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM; TP. Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đạt chuẩn đô thị loại II, văn minh đô thị; thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày đạt chuẩn đô thị loại IV; có 20 trung tâm xã, thị trấn được công nhận đô thị loại V. Hộ nghèo giảm bình quân 1,62%/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3,53%. 

* Đồng chí cho biết công tác tổ chức, chuẩn bị tham dự Đại hội XIII của Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre được thực hiện như thế nào?

- Đoàn đại biểu Bến Tre có 20 đại biểu gồm 18 đại biểu chính thức được Đại hội bầu và 2 đại biểu đương nhiên. Đoàn đã phân công trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và thư ký đoàn. Trước khi tham dự Đại hội XIII, đoàn đã tổ chức họp để thảo luận, góp ý dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, Chương trình làm việc Đại hội và sinh hoạt, phổ biến một số nội dung cho đại biểu trước khi dự Đại hội; tiếp tục nghiên cứu các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ khóa XII.

* Những tâm huyết và kỳ vọng gửi đến Đại hội XIII của Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre?

- Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đoàn đại biểu Bến Tre chuẩn bị tâm thế tham dự Đại hội với quyết tâm chính trị cao, đại diện cho hơn 57 ngàn đảng viên mang tiếng nói, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đến Đại hội XIII với kỳ vọng rằng Đại hội XIII sẽ đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách mới, mở ra hướng phát triển đất nước phù hợp trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động như hiện nay; phát huy các tiềm lực nội sinh và tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế để phát triển nhanh, bền vững.

Đồng thời, chúng tôi cũng mong rằng Đại hội sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo cao nhất của đất nước là những đồng chí có đức, có tài, tâm huyết, có tầm nhìn, gương mẫu, tiêu biểu để lãnh đạo đất nước tiếp tục bứt phá tiến lên, sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia thực sự giàu mạnh, hùng cường.

Đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre tham gia tham luận Đại hội với chủ đề “Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, xây dựng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu”. Qua nội dung tham luận, Đoàn đại biểu của tỉnh mong rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính kết nối nội vùng và liên vùng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng BĐSCL nói chung và Bến Tre nói riêng, thích ứng với BĐKH, xây dựng vùng ĐBSCL phát triển bền vững và hiện đại.

* Xin cảm ơn đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy!

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN